تغییرات فرآورده های فولادی

طبق بررسی بخش خبر آهن آپ ، بازار در مدت دوهفته گذشته شرایط بادوام تری را داشته است و امنیت در داد و ستد فرآورده هایی هم چون میلگرد برقرار شده که این آسایش مدیون برقراری اعتدال میان نظام عرضه و درخواست می باشد. زیرا از هفته قبل عرضه شمش فولادی در بورس به شکل منظم و مستمر صورت شده و با رشد عرضه ها از انبوه و تراکم درخواست در بازار افت کرده ، تا آنجا که امروز محیطی آرامی را در داد و ستد این کالا نظاره گر خواهیم بودیم و تحت تاثیر این آرامش بعضی عرضه ها بدون رقابت نرخی به مچینگ رفت. از هفته قبل عرضه کالا شمش و همینطور میلگرد بهتر شده و با افزایش عرضه ها و افت تغییرات ارز در بازار، دیگر از کاهش و خیزهای قابل توجه در داد و ستد فرآورده های فولادی خبری نیست و نظاره گر برقراری اعتدال در بازار هستیم. یکی از علل پراهمیت این محیط آرام، عملکردهای آقای سرقینی بعد از حضور به عنوان سرپرست تازه وزارت صمت و تجربه ای است که وی قبل از این در معاونت امور صنایع این وزارتخانه دارند، زیرا سرپرست تازه وزارت صمت از اولین روز حضور خود در این وزارتخانه بارها بر ضرورت مراعات کف عرضه ها تاکید کردند و در آخرین تصمیم هم ممنوعیت صادرات کالاهایی مثل شمش فولادی و میلگرد در صورت مراعات نکردن کف عرضه ها در بورس را اعلام کردند که با این تصمیمات هماهنگی در عرضه و درخواست بازار برقرار شد. توقع می رود آنگونه که عرضه ها به همین صورت تداوم پیدا کند هفته آتی هم با شرایط به مراتب برتری مواجه باشیم و آسایش بازار حفظ شود. در صورتی که فولاد سازان عرضه های خود را در دو زیرگروه شمش فولادی و میلگرد برای هفته آتی باطل کنند، با دقت به رویه رو به افزایش قیمت ارز در سامانه نیما در مدت روزهای گذسته، امکان دارد دو هفته آتی بازار آرامش خود را از دست بدهد که این کار بزوم مراعات کف عرضه ها در بورس و انجام عرضه ها به طور دائم را ارائه می کند.

 

برچسبها: آهن آپ


منتشر شده در دوشنبه، ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۰۲