تغییرات نرخ میلگرد در سال آینده

آنچه که این روزها بیشتر از قبل قابل توجه می باشد، این است که رفتار اقتصادی ایران تابعی از علل گوناگون حقیقی و روانی می باشد؛ از تحریم، تورم و نقدینگی گرفته تا علت های محیطی دیگر مانند کرونا!
جواب به این سوال که جهت گیری و عملکرد کلی این عوامل چه خواهد شد،دشوار می باشد. با دقت به شرایط موجود به نظر می رسد که تا آخر سال بازار سکه و طلا همچنان در جنبش صعودی باقی بماند و بازار ارز نیز به نظر ورودی کمتر توسط مرزها، به جریان افزایشی خود ادامه دهد. از سمت روبه رو در بازارهای کالایی از نظر فشار بازار ارز، تورم نیز پرفشار اقدام می کند ولی به علت افت جدی توان خرید مردم، اندازه خرید و فروش ها کمتر شده و همین کار باعث شده تا دامنه کسادی بیشتر شود.
در بازار آهن و بویژه درمسئله نرخ میلگرد آجدار، اگرچه این روزها از نظر تصمیمات کنترلی دولت و رشد عرضه ها شاهد افت نرخ ها هستیم اما به علت روی آوردن تجار و انبارداران در نگه داری موجودی کالایی، افت حجم خرید وفروش ها زیاد قابل توجه نیست. واقعیت این است که با دقت به رد کلیات بودجه ۹۹ از طریق مجلس، در شرایط اقتصادی مردم در سال جدید پیچیدگی به چشم میخورد و افتراهایی در مورد رشد بار مالیاتی و رشد دوباره حمل کننده های انرژی میاان مردم نیرومند شده است.
تمامی این نکات نشان از استقامت بازار در مقابل افت نرخ دارد و متأسفانه این توضیح بیانگر بزرگ تر شدن حباب بورس در روزهای آتی می باشد. در بازار آهن توانایی اثر حوادث اخیر بر جریان نرخ ها نیز وجود دارد زیرا در طول چند این روز نیز شاهد رشد رتبه ای نرخ ها بودیم که امکان ادامه دار شدن این جریان تا سال ۹۹ نیز وجود دارد.

برچسبها:میلگرد آجدار 


میلگرد


منتشر شده در دوشنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۰۳