تفاوت آشکار نرخ در بورس کالا

به گزارش آهن آپ ، خلیفه‌ سلطانی راه‌  کار رفع شدن  مسائل بازار فولاد را اینطور دانست که دولت می بایست سیاست خود را طی کرده و بیان کند به اندازه ای که میلگرد عرضه می‌شود، فوراً (به عنوان مثال روز بعد) شمش تحویل داده شود؛ این طوری می شود تولیدکننده را وادار به عرضه کرد. بیشتر وقت ها تولیدکننده شمش، سه برابر آنچه که میلگرد  در بورس کالا عرضه می‌شود، عرضه می‌کند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد یادآوری کرد: همچنین اگر دولت می‌خواهد که نرخ را کم کند، می بایست عرضه نهایی در بورس کالا زیادتر شود. نمی شود همه حواس بر روی عرضه شمش باشد. هنگامی که ۳۵ درصد شمش ما عرضه می‌شود، چگونه می شود عرضه را زیادتر کرد. اگر ۱۰۰ درصد شمش دریافتی به شکل میلگرد در بورس عرضه شود، ما هم قادریم ۱۰۰ درصد شمش به آن‌ها تحویل دهیم؛ اگرچه هم اکنون ۱۰۰ درصد شمش  واگذار می‌شود ولی فقط ۳۵ درصد آن به شکل میلگرد در بورس کالا عرضه می‌شود.
این مقام صنفی اصرار کرد: دولت بداند که مشکل کار در آنجاست که مصرف‌کننده نهایی فارغ شده است؛ میلگرد می بایست به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و باید میلگرد در بورس کالا  زیاد شود. میلگرد اگر زیاد شود، نرخ کالا کف بازار افتا می یابد. تولیدکننده میلگرد، شمش را از بورس کالا خریداری می‌کند، بعد از آن حداکثر ۳۵ آن را دوباره به بورس عرضه کرده و اضافی آن رابا نرخ بیشتر، بیرون از بورس می‌فروشد. کنون به‌جای آنکه بر روی شخصی که می بایست محصول نهایی را به بورس عرضه کند، معطوف شوند، مسئله را برعکس بیان می‌کنند و برعرضه‌کننده اولیه فشار وارد می‌شود .
وی اظهار کرد: این در صورتی است که این‌ها افزون براینکه کالای خود را در بورس عرضه نمی‌کنند، باعث تفاوت آشکار نرخ در بورس کالا و خارج از آن را بوجود می آورند. اگر کالا فراوان در بورس عرضه کنند، بازار آزاد تعطیل خواهد شد. ورق، میلگرد و  تیرآهن فرآورده های نهایی هستند که می بایست به وفور عرضه شوند. هم اکنون عرضه ورق به اندازه ای که تولید می‌شود، عرضه هم می‌شود و در اصطلاح “لب‌ به‌لب” عرضه و درخواست است که ناگزیر یک بازار حبابی بیرون تشکیل می‌شود.
خلیفه سلطانی افزود: ولی میلگرد اینطور نیست. تولید شمش دو برابر احتیاج داخلی است؛ بنابراین نباید نرخ بیرون از بورس با داخل آن مختلف باشد. حباب بازار فولاد را همان‌هایی بوجود می آورند که  شمش را تحویل می گیرند ولی کالای خود را به شکل کامل عرضه نمی‌کنند و بیرون از بورس می‌فروشد. اطلاعات سال ۹۸، شش ماهه اولیه امسال و … نشان می‌دهد که کل عرضه‌ها پایین تر از ۳۰ – ۴۰ درصد بوده است. کار می بایست از پایه درست شود و لبه ارتباطی مصرف‌‌کننده نهایی با محصول نهایی باید مدیریت شود.

 

برچسب ها: آهن آپ  میلگرد تیرآهن  ورق


منتشر شده در چهارشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۳۲