تهیه و تامین بحران آب برای معادن جنوب دامغان

به گزارش آهن آپ:

علی‌اکبر علیزاده، نماینده مردم شهرستان‌ دامغان در جلسه ی با مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان اظهار کرد:بین ادارات شهرستان دامغان اتحادو همکاری مطلوبی برای برنامه ریزی در حیطه صنعت برقرار است.
وی با اشاره به بحران آب در بخش صنعت،اظهار کرد: با توجه به فناوری‌های نوین، صنایع کم آب‌برباید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان مستقر شوند.

وی افزود:تهیه و تامین آب برای معادن جنوب دامغان به هدف رونق اقتصادی و اشتغالزایی  در این استان درحال پیگیری است.
علیزاده،  با اشاره به اینکه مدیریت مصرف آب را امری ضروری در بخش صنعت دانست افزود: باید منابع آبی موجود با هدف مدیریت این منابع سامان‌دهی شود.


منتشر شده در سه شنبه، ۰۳ آبان ۱۴۰۱ ۱۰:۵۶