تورم فصلی بازار آهن

تورم بازار آهن

بر طبق گزارش مرکز آمار ایران در طول تابستان ۹۹ نرخ سازمان های ساختمانی در مقایسه به فصل شبیه سال قبل ۷۱.۴ درصد رشد کرده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران مشخصه نرخ ساطمانهای ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان ۹۹ به رقم ۶۹۸/۸ رسید که این عدد در مقایسه به مشخصه فصل گذشته (۵۳۶.۵) بیشتر از ۳۰.۳ درصد رشد داشته است.
درصد تغییرات مشخصه نرخ درمقایسه به فصل شبیه سال گذشته برابر  ۷۱/۴ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل گذشته (۳۱.۹) بیشتر از ۳۹.۵ واحد درصد رشد داشته است. همچنین در میان تمامی گروههای اجرایی، گروه «آهن آلات، میلگرد، پروفیل، درب و پنجره و نرده» با ۱۷۲/۲ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را مختص خود کرده است 
 در همین زمان کمترین درصد نوسان نقطه به نقطه نیز مرتبط به گروه اجرایی «شیشه» با ۳۱/۳ درصد رشد بوده است. بر طبق این گزارش درصد نوسان متوسط شاخص چهار فصل منجر به فصل تابستان امسال در مقایسه به متوسط شاخص چهار فصل منجر به تابستان سال  قبل (تورم سالانه)، برابر ۴۰.۸ درصد بوده که درمقایسه به همین اطلاع در فصل گذشته (۲۹.۳) بیشتر از ۱۱.۵ واحد درصد رشد داشته است.
بیشترین قیمت تورم مشخصه کل در یک سال قبل مرتبط به پاییز ۹۸  است که برابر با ۴۲/۲ درصد و کمترین قیمت تورم سالانه مرتبط به بهار ١٣٩٩ امسال برابر ۲۹.۳ درصد بوده است. در میان گروههای اجرایی نیز بیشترین قیمت تورم در همین زمان مرتبط  به گروه اجرایی«آهن آلات، میلگرد، پروفیل، درب و پنجره و نرده» با ۷۱/۹ درصد رشد و کمترین قیمت تورم با ۱۵.۷ درصد رشد مرتبط به گروه «شیشه» بوده است.
درصد نوسانات مشخصه نرخ کل سازمانهای ساختمانی در تابستان امسال درمقایسه به فصل  گذشته برابر ۳۰/۳ درصد بوده است که درمقایسه به همین اطلاع در فصل گذشته (١٧.٣) بیشتر از ۱۳ واحد درصد رشد داشته است. بیشترین تورم فصلی در طول یک سال قبل مرتبط به همین فصل و کمترین درصد نوسان فصلی شاخص کل مرتبط به پاییز ۹۸ با ۳.۴ درصد نوسان بوده است.
در همین فصل در میان گروههای اجرایی، بیشترین درصد نوسان فصلی مرتبط به گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل، درب و پنجره و نرده» با ۶۳/۹ درصد رشد و کمترین درصد نوسان نیز مرتبط به گروه اجرایی «خدمات» با ۵.۵ درصد رشد داشته است.  در وضعیتی که بعضی تولیدکنندگان تیرآهن اولویت دادند نرخ روزانه محصولاتشان را اعلام نکنند، بقیه تولیدکنندگان به افت آشکار نرخ هایشان پرداختند. ولی در بین تولیدکنندگان محصولات حیطه قوطی و پروفیل، بیشتر تولیدکنندگان اکنون به پایداری قیمت اشتیاق دارند.
برچسبها:میلگرد  پروفیل  درب و پنجره و نرده  تیرآهن


منتشر شده در چهارشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۵۳