تولید محصول جدید فولاد خراسان

به گزارش آهن آپ:

معاون بهره برداری مجتمع فولاد خراسان تصریح کرد:

تولید میلگردآجدارمرکب مطابق با استاندارد های ملی و برسی های فنی و آماده سازی تجهیزات در بخش نورد مجتمع فولاد اجراشد.

معاون «بازاریابی و فروش» مجتمع فولاد خراسان افزود:

با توجه به این که ورود به بازار‌های جدید مستلزم تنوع وتوسعه محصولات فولادی است،تولید این محصول با در نظر گرفتن تقاضای بازارهای داخلی و خارجی ‌به تولید محصولات فولاد خراسان اضافه شده است.

مدیر واحد «نورد» مجتمع تولیدی فولاد خراسان درباره تولید این محصول بیان کرد: شمش به‌کار گرفته‌شده در تولید میلگرد آج مرکب، دارای مشخصات کیفی متناسب و مبتنی بر درخواست مشتریان بوده که در واحد فولادسازی مجتمع و براساس مختصات و ویژگی‌های مورد درخواست، تولید شده است.

از ویژگی های این محصول شامل استحکام کششی و تسلیم بالا با طول مناسب است که منجربه کاهش مصرف میلگرد در سازه های بتنی و کاهش هزینه ها
می شود. این محصول با استاندارد های ملی کشور آماده عرضه به بازار های داخلی و خارجی می باشد.


منتشر شده در سه شنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ ۱۱:۵۵