ثابت بودن تقریبی بازار آهن در سایه مذاکرات

به گزارش آهن آپ ، در ایام بعد از مذاکرات صورت گرفته در وین، بازار آهن به ثباتی تقریبی رسید. از طرف دیگر استقبالی چشم گیر از مقاطع طویل در بورس کالا انجام نگرفت و همین مسئله بیانگر کم درخواست بودن فرآورده های نهایی فولادی می باشد. قیمت دلار هم روز چهارشنبه بعد از چند روز افتی بودن، وارد فاز رشدی شد و در ساعاتی از روز به ۲۴ هزار و ۱۵۰ تومان رسید.
با رسیدگی های انجام شده های بر نرخ هایی که از طرف تولیدکنندگان مقطع های گوناگون بیان شد، تولیدکنندگان میلگرد با در نظر گرفتن رقابت ۰/۵ درصدی این کالا در بورس کالا نرخ های بیانی خود را بدون دگرگونی بیان کردند. در بین ثبات نرخ میلگرد، بعضی از شرکت ها هم مقدار کمی نرخ های خود را زیاد کردند. لازم به ذکر است که افت قیمت هم در بین بعضی از نرخ های بیان شده دیده می شد. 
ولی در بازار تیرآهن دگرگونی ها همواره تداوم دارد؛ به این شکل که در قسمت تیرآهن کیلویی نظاره گر رشد نزدیک ۵۰ تومان به ازای هر کیلو بودیم. بعضی از تولیدکنندگان این حیطه هم ترجیح دادند نرخ های خود را بدون تغییر بیان کنند. در قسمت تیرآهن شاخه ای در بعضی از اندازه ها افت ۲۰ الی ۳۰ هزارتومانی همراه با ثبات دیده می شد. در شاخه های بزرگ تیرآهن هم با رشد  نزدیک ۲۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومانی  روبرو شدیم.
علی رغم بازار تیرآهن، تولیدکنندگان نبشی ترجیح دادند در روز آرام بازار آهن، نرخ های بیان شده خود را بدون تغییر بیان کنند و تنها یک شرکت نزدیک ۱۰۰ تومان نرخ خود را افزایش داد. نرخ ناودانی و سپری هم مثل نبشی در بیشتر کارخانه ها با ثبات همراه بود و تنها یک شرکت در حیطه ناودانی ۱۰۰ تومان افت داشت.
بیشتر نرخ ها در بازار پروفیل در اندازه هایی به غیر از سایز ۲ با ثبات همراه بودند. ولی در سایز ۲ این کالا افت نرخ نزدیک ۱۰۰ الی ۳۰۰ تومانی دیده می شد. در بین نرخ  های بیان شده، بیشترین نرخی که در سایز ۲ این کالا بیان شد مربوط به پروفیل یاران، صدرا و تهران شرق بود و نیکان پروفیل هم با نرخ ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان پایین ترین قیمت اعلام شده در سایز ۲ پروفیل بود.
در کل می شود نتیجه گرفت که بازار آهن در روزهای پایانی هفته علی رغم دیگر روزها که آتش تند گرانی شعله ور شده بود، آرامش نسبی را تجربه می کند. باید دید که در هفته های آینده، این بازار تحت تاثیر دگرگونی های سیاسی داخلی و خارجی و دیگر عوامل چه واکنشی نشان خواهد داد.

 

برچسب ها:آهن آپ میلگرد تیرآهن  ناودانی ناودانی نبشی پروفیل


منتشر شده در شنبه، ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۱۲