جذاب شدن بیشتر صادرات کالا

براساس بررسی هابی بخش خبر آهن آپ، رشد نرخ ها در وضعیت پمپاژ بی ملاحظه نقدینگی به اقتصاد، کاری ناگزیر است. تجربه سال ‌های قبل در کشور، خیلی خوب آن را پشتیبانی می‌کند. این ساختار، موجب افزایش تورم می‌شود که در پی آن اکثر بازارها را تحت تأثیر قرار می دهد. هر چند در این وضعیت قیمت ارزهم اگر در بازار آزاد زیاد شود خود یک داده برانگیزاننده برای افزایش نرخ ‌ها به طور مثال در بازار فولاد به حساب خواهد آمد. به‌ طور دقیق‌تر این نشانه ها به صورت روانی و فنی هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت ارز نیمایی هم رشد داشته باشد. به همین ترتیب نرخ های پایه در بورس کالا که بر اساس قیمت ارز نیمایی حساب می‌شوند، با تبعیت از این تغییر، گرفتار رشد می‌شوند. اما موضوع اساسی در این میان، رویدادی است که به خاطر بودن اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد پیش می آید . جذابیت صادرات محصولات به جای توزیع ، در داخل کشور نیرومند می‌شود ،چرا که برای خریداران خارجی نرخ های کمی ملاحظه می‌شود که درخواست های آنها را زیاد می کند. به این صورت مهلت برای تولیدکنندگان مهیا شده و گاهی توزیع در بازارهای خارجی را گیراتر از بازارهای داخلی می‌کند. از این رو پیغام محتمل این اختلاف قیمت ، افت توزیع ها در بازار داخلی است که در پی وحشت از توزیع نشدن مکفی در آینده، خریداران با درخواست هیجانی به بازار آمده و به رشد بی حساب و کتاب نرخ ها بیشتر از قبل دست می زنند. در مجاور آن تورم تولید کننده خیلی آماده اثر گذاری از قیمت ارز بازار آزاد است و به صورت مستقیم با آن تغییر می‌کند. این تغییرات هم سو، به افزایش نرخ تمام شده کالاها منتهی می‌شود. در برابر تورم مصرف‌ کننده هم با اثرگذاری غیر مستقیم روی نرخ تمام شده کالاها، تأثیر خود را برجای می‌گذارد. نتیجه این چرخه تورمی، رشد پی در پی نرخ کالاها را در کشور ایجاد می کند و وجهه پریشانی برای بازار داخلی به دنبال می‌آورد.

 

برچسبها: آهن آپ


منتشر شده در پنج شنبه، ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۳۰