جریان هشت ماهه بازار فولاد

به گزارش آهن آپ ، چند روز قبل انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با پخش اعلان هایی بیان کرد که حجم کل صادرات آهن اسفنجی و فرآورده های میانی و نهایی چرخه فولاد در ایران در هشت ماهه اول سال جاری بسته به زمان مشابه سال قبل نزدیک ۱۹ درصد افت داشته و در عین حال، کل حجم تولید این فرآورده ها در هشت ماه اولیه سال ۹۹ بسته به مدت شبیه سال ۹۸، تقریبا ۱۳ درصد رشد کرده است. 
برطبق اعلامیه های انجمن فولاد، حجم صادرات انواع شمش و تختال فولادی از اول فروردین تا آخر آبان امسال بسته به زمان مشابه سال قبل ۱۳ درصد پایین تر و حجم تولید آنها در این زمان ۱۳ درصد افزایش داشته است. همین طور برطبق این اعلان ها، حجم صادرات مقاطع طویل فولادی در ایران در هشت ماه نخست امسال بسته به مدت شبیه سال پیش ۳۳ درصد افت کرده و حجم تولید این فرآورده ها  هم ۱۰ درصد رشد کرده است. بعلاوه اعلان های اخیر انجمن فولاد از افت ۲۳ درصدی صادرات مقاطع تخت فولادی در هشت ماه اول سال ۹۹ حکایت دارد و در عین حال حجم تولید این فرآورده ها در این زمان بسته به مدت شبیه سال پیش ۶ درصد رشد داشته است. 
قسمت دیگری از اعلان های انجمن فولاد به بررسی حجم واردات فرآورده های میانی و نهایی چرخه فولاد در هشت ماهه اول امسال تعلق دارد که برطبق آن حجم واردات فولاد میانی در این زمان بسته به مدت شبیه سال پیش ۳۳ درصد افزایش داشته است. بعلاوه میزان واردات مقاطع طویل فولادی هم در هشت ماه اولیه سال ۹۹ بسته به مدت زمان پارسال ۱۵ درصد افت کرده ، ولی حجم کل واردات مقاطع تخت فولادی هم بسته به زمان مشابه سال قبل ۸۸ درصد افزایش داشته است. 
آنچه از کل این اعلان ها برآورد می شود این است که در هشت ماهه اول امسال کلاً ۶ میلیون و ۷۵۱ هزار تن مقاطع طویل و ۶ میلیون و ۸۰۵ هزار تن مقطع های تخت فولادی در کشورمان تولید و ۵۵ هزار تن مقطع های طویل و ۵۵۶ هزار تن مقطع های تخت فولادی به کشورمان وارد شده است. از این حجم هم ۶ میلیون و ۲۷۵ هزار تن مقطع های طویل و ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار تن مقطع های تخت در کشور مصرف شده و لذا یک میلیون و ۲۲۸ هزار تن مقطع های طویل و ۴۵۱ هزار تن مقطع های تخت فولادی هم در این مدت به کشورهای دیگر فرستاده شده است.


منتشر شده در پنج شنبه، ۰۴ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۱۲