حجم صادرات فرآورده های فولادی

 

به گزارش آهن آپ ، طبق بررسی های صورت گرفته انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از کارکرد دو ماهه اول سال قبل حاکی ازفرستادن ۲۹۳ هزار تن مقاطع تخت فولادی است. حجم صادرات تیرآهن در دو ماهه اول سال کنونی به ۱۶ هزار تن رسید و در قیاس با ۲۲ هزار تن کارکرد زمان همسان سال قبل افت ۲۷ درصدی دارد. صادرات مقطع های تخت فولادی ورق گرم، سرد و پوشش دار در دو ماهه اول سال کنونی به عدد ۲۵ هزار تن رسید که در قیاس با ۱۱۸ هزار تن کارکرد متشابه سال قبل افت ۷۹ درصدی دارد. سهمیه ورق گرم، سرد و پوششدار از کل صادرات مقطع های تخت به ترتیب ۱۱، هشت و ۶ هزار تن تثبیت شده که برای ورق گرم ۸۷ درصد، سرد ۶۲ و پوشش دار ۵۴ درصد افت تثبیت شده است. قیاس شرایط صادرات مقطع های تخت با طویل در دوره دو ماهه اول سال ۹۹ حاکی از آن است که کاهش قسمت تخت فولادی ۵۵ درصد بیشتر از طویل است. تمام تولیدات فولادی مقطع های طویل و تخت که در دو ماهه اول ۹۹ صادر شد، میزان ۲۴۷ هزار تن را بیان میکند که بسته به عدد ۴۱۱ هزار تن کارکرد زمان متشابه سال قبل افت ۴۰ درصدی دارد. سهمیه مقطع های طویل ۲۲۲ هزار تن به حجم ۸۹.۸ درصد را نمایش می دهد و مقطع های تخت هم میزان ۲۵ هزار تن را تثبیت کرد. بدین جهت صادرات میلگرد میزان ۱۸۸ هزار تن را ارائه می دهد ونشان می دهد بسته به دو ماهه اول سال ۹۸ که ۲۴۶ هزار تن بود، کاهش ۲۴ درصدی داشته است، افزون بر اینکه صادرات نبشی، ناودانی و دیگر مقطع ها هم در دو ماهه سال ۹۹ به حجم ۱۸ هزار تن تثبیت شد که در قیاس با ۲۵ هزار تن کارکرد زمان متشابه سال قبل ۲۸ درصد افت دارد.

 

برچسبها:آهن آپ تیرآهن ورق  نبشی، ناودانی


منتشر شده در دوشنبه، ۰۲ تیر ۱۳۹۹ ۰۸:۵۷