حدس و گمان هایی درباره ی فقدان نقدینگی در روزهای آتی

طبق بررسی بخش خبر آهن آپ ، این روزها نظاره گر به عقب برگشتن قیمت به خصوص در بازار آزاد فولاد هستیم که وحشت از وارد شدن صنعت فولاد به مرداب سکون را در ذهن یادآوری می‌کند. این حرکت های افتی که در پی در پیش گرفتن مدار اعتدال در بازار فولاد دنباله ‌دار شده است، یک دفعه درخواست پر شور و صف ‌های طولانی خرید فرآورده های میانی و برش های طویل فولادی را دور کرده و حتی در بعضی روزهای هفته قبل، حجم درخواست را بیشتر از یک دوم کم کرده است ولی استمرار رویه افتی نرخ ها در کنار کاهش مهم درخواست است که احتیاج به بازنگری دوباره از طرف سرپرستان آن دارد تا از وارد شدن این بازار به توقف ناخودآگاه خودداری جلوگیری کند. تجربه سال قبل به درستی بیانگر این مسئله است که اگر مجوز داده شود روند داد و ستدها به سوی سراشیبی سکون معاملات به سمت سرازیری رکود راهنمایی شود، برگشت آن به ترقی، خرج و وقت زیادی می خواهد که ممکن است تا ماه ‌ها طول بکشد. به همین دلیل ممکن استاتفاقات هفته قبل در بورس کالا و بازار آزاد فولاد مانند ضربه ای باشد برای رهایی این صنعت تا با گرفتن ساخت و کارهای درست و سر وقت که از تجربه های قبل در این بازار کسب شده بتوان راه داد و ستدها را به طرفی راهنمایی کرد که از وارد شدن به مرزهای ایستایی خودداری شود. در پی کاخش درخواست های پرشور برای برش های فولادی، اینطور توقع می رود که میزان زیادی از سرمایه های بدست آمده از بازار بیرون آید. تجربه ورود و خروج پرشتاب دارایی به هر بازاری بیانگر بوجود آمدن محیط جو آشفته در آن است که عامل قیمت های نوسانی خواهد بود؛ همانگونه که در فروردین و اردیبهشت‌ سال کنونی نظاره گر این رویداد در بازار فولاد بودیم. کنون نگرانی اصلی تولیدکنندگان خارج شدن سرمایه از این صنعت است که زمانی سفته‌ بازان به نیت بدست آوردن رانت‌ های بزرگ به سوی این بازار راهنمایی کرده بودند. اکنون که قیمت ها روندی معقول تر از قبل اما با جهت‌گیری افتی را قبول کرده، این رانت محذوف و روند خروج دارایی این افراد از بازار طبیعی است. لذا گرفتاری اساسی که ممکن است در روزهای آتی خیلی از تولیدکنندگان ناگزیر می بایست با آن زورآزمایی کنند همین فقدان نقدینگی است که نتیجه ی خوبی به دنبال نخواهد داشت. به همین دلیل چاره اندیشی های احتیاطی برای ممانعت از آن، احتیاج کنونی تولیدکنندگان صنعت است.

 

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در چهارشنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۴۳