حذف نرخ های غیرمعمول

بازار آهن


به گزارش آهن آپ ، در اولین جلسه کمیته تخصصی مدیریت بازار فولاد که در امسال برگزار شد، قرار شد که مصوبه کارگروه مدیریت بازار درباره نرخ پایه شمش فولادی در بورس کالا از این پس رعایت شود.  بر اساس این مصوبه، نرخ پایه عرضه شمش فولادی در بورس کالا، برطبق ۸۳ درصد نرخ شمش صادراتی ایران در خلیج فارس مشخص می‌شود. البته در طول این جلسه تغییر ضرایب نرخی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی مورد موافقت قرار نگرفت.

البته شنیده‌ها از منبع معتبر بیانگر آن است که در اولین جلسه مشترک تشکل های فولادی و معدنی که برگزار شد، در ضرایب نرخی تغییری به وجود نیامده است. پرکاران بازار آهن اعتقاددارند که با رعایت فرمول مشخص شده درحالیکه به فولادسازان بزرگ این اعتماد را بدهد که قیمت شمش داخلی بر طبق تناسبی از قیمت صادراتی محصول آنها و مورد پذیرش آنها ارزیابی میشود یا به عبارتی دیگر درصورتیکه عرضه آنها با حجم برابر و خودداری از بازارسازی و مهندسی عرضه در بازار داخلی همراه باشد؛ در آخر توقع می رود که وضعیت به سود مصرف کننده نهایی تغییر پیدا کند، زیراکه با عرضه حجم مکفی شمش در بازار داخلی، قیمت رقابتی در بورس کالا افت پیدا کرده و به قیمت پایه نزدیک شود.

درنتیجه در این جلسه نتیجه گیری شد که "نرخ غیرمعمول" در عرضه‌های شمش فولادی در بورس کالا از طریق کارگروه مدیریت بازار به‌صورت دقیق تعریف شود؛ از این جهت در طول مصوبه کارگروه مدیریت بازار به وزارت صمت این مجوز داده می شود که خرید و فروش شمش با "نرخ غیرمعمول" را باطل کند اما تعریف "نرخ غیرمعمول" در این مصوبه تعیین نشده و دست وزارت صمت برای رفتار سلیقه‌ای در این مورد باز است. کمیته تخصصی مدیریت بازار فولاد پیشنهاد کرده که "نرخ غیرمعمول"، برابر قیمت فولاد صادراتی ایران تعریف شود، به این معنا که اگر نرخ عرضه‌های شمش فولادی در بورس کالا، بیشتر از نرخ شمش صادراتی ایران رفت، خرید و فروش باطل شود و در نرخ‌های کمتر از نرخ صادراتی، خرید و فروش تأیید شود.

برچسبها: آهن آپ


منتشر شده در سه شنبه، ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۳۰