حضور صنف آهن در سامانه تجارت

بارار آهن

مرتضی احمدی، مدیر پروژه رصد سیستمی زنجیره فولاد در وزارت صمت، گفت تولیدکنندگان لوله و پروفیل از اول اردیبهشت ماه لازم به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت هستند که این طرح همچنان ابلاغ نشده اما در صورت ابلاغ، موضوی در این طرح وجود ندارد و با به ثبت رسیدن اطلاعات تولیدکنندگان لوله و پروفیل در طرح سامانه جامع تجارت این طرح یک گام رو به جلو خواهد برداشت و کل زنجیره فولاد نیز شامل این طرح برای ثبت اطلاعات خود خواهند شد. 
مرتضی احمدی در خصوص با چگونگی اجرای طرح سامانه جامع تجارت گفت: اجرای این طرح به حالت کامل و به خوبی جلو می رود که به جز موضوع صنایع پایین دست لوله و پروفیل مابقی پرکاران فولادی لازم به اجرای این طرح هستند و بر طبق موقعی که گفته شده است، اجرای طرح کم کم درحال  توسعه است.
مدیر پروژه رصد سیستمی زنجیره فولاد در وزارت صمت از آغاز نام نویسی تولیدکنندگان لوله و پروفیل از اول اردیبهشت ماه در سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت: طرح لزوم اجرایی تولیدکنندگان مقاطع طویل از اول اردیبهشت ماه شروع می شود که بر طبق این طرح تولیدکنندگان مقاطع طویل که از بورس کالا خرید می کنند، باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت به ثبت برسانند و در حلتی که از ثبت اطلاعات خرید وفروش خود خودداری کنند، سهمیه هایشان تعلیق خواهد شد.
او در ادامه گفت: برای کسانی که کارهای های خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نکردند در روزهای تعطیلات نوروزی اخطاری برای آن ها ارسال شد که این اخطار باعث شد بیشتر شرکت ها، اطلاعات خود را ثبت کنند و شرکت هایی که همچنا اطلاعات خود را ثبت نکرده اند تا انتهای فروردین ماه به آن ها فرصت داده شده است که اطلاعات خود را به ثبت برسانند و اگر به ثبت نرسانند سهمیه های این شرکت ها از اردیبهشت ماه تعلیق می شود.
احمدی اصرار کرد: در حالتی که بتوانیم تولیدکنندگان مقاطع طویل را در سامانه جامع تجارت منظم کرده و آن ها را مدیریت کنیم ، در مرحله بعدی به سمت بازار مقاطع طویل در کشور که بازاری های آهن هستند، خواهیم رفت که آگهی آن قبل از عید صادر شده است. 
مدیر پروژه رصد سیستمی زنجیره فولاد در وزارت صمت در خصوص با به ثبت رساندن اطلاعات توزیع کنندگان اهن و فولاد، گفت: اگهی بازار آهن که خرید و فروش میلگرد ، تیرآهن و مقاطع طویل است آذر سال قبل صادر شد ولی رویکرد این صنف ها بسیار ضعیف بود که امیدواریم پس از نظام بخشی به مقاطع طویل، بتوانیم اطلاعات این بازار را نیز به صورت جامع به ثبت برسانیم.
برچسبها: لوله   پروفیل 


منتشر شده در یکشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ ۰۹:۱۶