خاموشی مسئولان در بازار آهن


گفته ها از شرایط بازارآهن بیانگر این است که در طول روز قبل بازار میلگرد آجدار کاملا بیهوش و سوار بر اضطراب بوده است. بعضی کارشناسان اعتقاد دارند که این بی نظمی ماه مرداد، توکل بر خدا نشست می کند و درخواست اسکناس دلار و متعادل سازی قیمت ارز بسیار قریب است و این شرایط تقابل با شروع ماه های محرم و صفر که توقف سنتی بازار را نیز به دنبال دارد به انجام نزدیک تر می شود.
قیمت های فعلی حکم کننده بر بازار داخلی فولاد، تاثیرپذیر از کم بودن مصنوعی به وجود آمده و سوار بر اضطراب های دلاری در مدیریت کاملا اشتباه و خلاف با اقتصادی استقامتی می باشد زیرا بنگاه های بزرگ و ترفند خصولتی کشور، به حالت اتوماتیک و کاملا  نفع طلب ، در نبود یک سرپرست رئوف برای کنترل بازار داخلی فولاد کشور، با برتری قرار دادن سود های صنفی، با اجرا رخنه سیاست های نفع طلب خود در بدنه مدیریتی دولت، در حال از بین بردن توانایی خرید مردم با دلیل دلاری خود هستند. هر گونه و با هر نرخی که قیمت دلار و محصولات صادراتی فولاد را حساب کنید، نرخ های فعلی بازار داخلی فولاد به ویژه ورق و تیرآهن و محصولات تهیه شده از انها، نفس مصرف کننده داخلی را با این نرخ ها قطع کرده و مردم را زیاندیده می‌کند، اضطراب های دروغینی که منبع آن به تغییرات قیمت دلار وابسته شده اکنون توانی برای آن گروه از مردم با توانایی خرید بی قدرت و حتی متوسط نگذاشته است.

بعضی از پرکاران بازارآهن، ایجاد انجمنی در مرکز تنظیم بازار را برای حقیقی کردن درخواست ورق فولاد مچینگ یک کار هرزه می دانند زیرا داخل شدن هر شرکتی به غیر تولید کنندگان در مچینگ سرپیچی است و هر کس که قرار است از بورس، فولاد تهیه کند، باید واحد تولیدی باشد که در سامانه بهینه یاب اندازه ها، گنجایش و احتیاج و... آن ثبت شده باشد و به این گونه نیست که آزاد باشد و هرکس، هراندازه درخواست دهد. تولید کننده‌ای هم که ورق فولاد از مچینگ خریده و تولیدی انجام نداده و ورق را در بازار آزاد می‌فروشد، قانون شکن است.
برچسبها:میلگرد آجدار ورق  تیرآهن


منتشر شده در شنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۲۲