خاموشی نرخ ها در بازار فولاد

برطبق گزارش آهن آپ، به گفته های پرکاران بازار فولاد، سکوت نرخی فعلی به معنی افت محسوس حجم خرید و فروش است، گویاکسادی مجددا هم به بازار فولاد برگشته است. این شرایط باعث شده تا فروش کارخانه ‌ها با پیچیدگی همراه شود و می‌تواند آسایش نرخ‌ ها را تا دو هفته آینده به همراه داشته باشد ولی تجربه نشان داده است که با تغییرات نرخ ارز در بازار غیر رسمی، بازار فولاد نیز به تکان درآمده و رفتارهای سفته‌ بازی باز هم به مکانیزم های خرید و فروش های وارد شده می‌ تواند دگرگونی هایی را در بازار ایجاد کند.
 از طرفی دیگر تغییرات نرخ مواد اولیه و تغییر در هزینه‌ های تولید و نیاز به رشد درآمد زایی کارخانه ‌ها باز هم در آخر امسال جلوه گری خواهد کرد که به تکانه‌ های افزایش نرخی احتمالی پایان بهمن‌ ماه و ابتدای اسفند منجر می‌ شود تا بازار فولاد از قانون های سنتی خود پیروی کند. 
نرخ مصنوعات فولادی در بازار آزاد بعد از افزایش نرخ ‌های هفته پیش؛ وارد یک مرحله کاهشی شد آن هم با سرعت زیاد تا جایی که قسمت مهمی از افزایش نرخ‌ های هیجانی خود را از دست داد و در روز پیش ثابت بودن را به دست آورد.از این جهت  سرعت کاهش قیمت‌ها، به ویژه در وسط هفته بیشتر از حد مورد انتظار بود و نشان می ‌دهد که امکان‌ خرید در بازار داخلی قدرت زیادی نداشته است. این سیگنال می‌تواند شواهدی از تغییر ذهنیت معامله‌ گران را به همراه داشته باشد و گیرایی خرید را به تلاطم فروش بدل ساخته است. بنا بر این در وضعیتی که حجم خرید و فروش ها در بازار فولاد زیاد است و ارزش ریالی بالایی دارد خطر های نرخی بالاتری را به همراه خواهد داشت.

برچسبها:آهن آپمنتشر شده در شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۸ ۰۸:۳۸