درماندگی قیمت ارز در افت نرخ آهن

به گزارش آهن آپ ، با وجود دوام رویه کاهشی قیمت ارز و ورود به کانال ۲۴ هزار تومان، مقطع های فولادی روز قبل توسط رشد نرخ شمش در بازار با رشد نرخ روبرو شدند و افتی بودن قیمت ارز هم خیلی قوی نبود که بتواند از رشد نرخ مقاطع خودداری کند. توسط رشد ۳ درصدی نرخ پایه عرضه شمش از هفته قبل، قیمت شمش القایی هم رو به رشد است. بدین صورت که قیمت شمش القایی حتی به ۱۱ هزار و ۴۱۵ تومان رسیده و سبب شده سود نوردکاران افت کند؛ همین موضوع سبب شده است که با وجود نبود درخواست و یا وجود درخواست خیلی اندک و نبود مشتری، رشد نرخ مقاطع در بازار تداوم یابد.
مسئله دیگر بر طبق اعلام انجمن نوردکاران این است که شمش تولیدی فولادسازان با نرخ های جهانی، ۹۵ دلار تفاوت دارد و فولادسازان از هفته قبل توسط قراردادن بورس کالا سعی در افت این اختلاف دارند و به این وسیله این احتمال وجود دارد که بازار متوجه رشد نرخ پایه در هفته های آتی شده باشد.
به هر حال روز قبل در بازار آهن، نرخ میلگرد که از طرف نوردکاران بیان شد، رشد نزدیک  ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی داشت؛ هرچند در این بین بعضی از نرخ ها بدون تغییرابیان شدند و بعضی از تولیدکنندگان هم نرخ های خود را بیان نکردند. میلگرد رادهمدان همواره دارای بالاترین قیمت در بین  میلگردهای اندازه ۱۴ با نرخ ۱۴ هزار و ۱۴۵ تومان می باشد.
در بازار نبشی و ناودانی هم نظاره گر رشد  نرخ های اعلامی بودیم به طوری که نرخ های بیان شده از طرف تولیدکننگان این حیطه رشد نزدیک ۱۰۰ الی ۴۰۰ تومانی را تجربه کردند. بدیهی است که بعضی از تولیدکنندگان نبشی و ناودانی هم نرخ های خود را بدون تغییر بیان کردند.
 بازار تیرآهن هم مثل دیگر مقطع ها رشد نرخ  را تجربه کرد، به شکلی که در تیرآهن کیلویی با رشد ۸۰ الی ۲۰۰ تومانی روبرو بودیم. مبادی فروش تیرآهن شاخه ای هم در اندازه های پر فروش، نرخ های بیانی خود را نزدیک ۳۰ الی ۷۰ هزارتومان رشد دادند و در دیگر اندازه ها رشد ۱۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومانی بیان شد.
قیمت پروفیل هم از قافله رشد نرخ عقب نماند و تولیدکنندگان پروفیل قیمت های بیانی خود را چیزی نزدیک ۱۰۰ الی ۴۰۰ تومان افزایش دادند که در بین  نرخ های بیانی، پروفیل نیکان بسته به دیگر تولیدکننگان افزایش نرخ زیادتری را تجربه کرد. نرخ های لوله های داربستی هم رشدی مثل پروفیل را تجربه کردند تا در این حیطه هم نظاره گر رشد نرخ ها باشیم.

 

برچسب ها:آهن آپ


منتشر شده در سه شنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۰:۳۷