دلایل موفق نبودن صادرات در صنعت فولاد

 

طبق بررسی های بخش خبر آهن آپ، مدیرعامل اسبق اتاق دولت، جناب آقای محسن جلا‌ل‌‌پور درجلسه ای فرمود: که زیاد شدن بی اعتمادی ها، تحریم‌های عجیب ، افت سرمایه های نفتی، وضعیت مالی دولت و کمبودهای درخواست از عامل هایی هستند که قادرند سبب ضعیف شدن رشد اقتصادی ایران باشند. بعلاوه ، این عامل ها توان این را دارند که بر صنعت های گوناگون مانند صنایع فولاد و صادرات آن تأثیر بد بگذارند.اگر درخواست در بازار داخلی فولاد بنا به عللی افت کند، تا حدی وضعیت برای صادرات آماده می شود. علت اینکه افزایش صنایع گوناگون مانند صنعت فولاد به پیشرفت اقتصادی کشورمنوط است، ملزم است که درباره ی عامل های ویرانگر پیشرفت اقتصادی صحبت کرد. همانگونه که قبلاً هم بیان شد،پیشرفت اقتصادی در کشور ما امیدبخش نبوده‌است.

چه عامل هایی در افت پیشرفت اقتصادی مهم می باشند ؟

طبق نظر متخصصان ما، قسمتی از عواملی که سبب نابودی و افت پیشرفت اقتصادی می‌شود، بنیادی هستند و همواره وجود دارند.قسمت دیگری از عامل های ضعیف شدن پیشرفت اقتصادی را می‌توان برگرفته از موقعیت سیاسی و اقتصادی کشور مثل تحریم‌ها و تنگنا در فروش نفت دانست. همانگونه که می‌دانید مبحث تحریم و کمبود در فروش نفت بر پیشرفت اقتصاد ایران تأثیر مستقیم دارد. علت این که این عامل ها در سه سال گذشته نبودند، به خاطر این بود که پیشرفت اقتصادی کشور از رویه ی طبیعی بهره مند بود. تا این وضعیت بر کشور مسلط شد ، ناظرافت پیشرفت اقتصادی کشور در سال 1391 بودیم.به دلیل فرج هایی که به وسیله برجام بدست آمد، فروش نفت افزایش یافت و در آخر پیشرفت اقتصادی بیشتر شد.با وجود این و وضعیت کنونی مسلط بر کشور، قیمت پیشرفت اقتصادی امسال طبق روش ، بودن ایران در برجام و روش همکاری کشورها، می‌تواند میان یک درصد مثبت تا منفی پنج درصد تغییرکند، ولی این پیش‌بینی کمی امیدوار کننده است. می‌توان یکی از مهم ترین تغییرات تأثیرگذار بر پیشرفت ‌اقتصادی را سرمایه‌گذاری دانست. همانگونه که در سال‌های قبل پیشرفت اقتصادی ایران متأثر از این دگرگونی قرار داشته، در آینده هم عنصر سرمایه در این رویه مهم خواهد بود. اگر آینده را تصور کنیم باشیم، به این مسئله خواهیم رسید که عامل های زیادی قادرند بر رویه سرمایه‌گذاری و صادرات در سال‌های آتی اثر بد بگذارند. ،

بعضی از اصلی ترین عامل های موفق نبودن در صادرات صنعت فولاد کشور ما عبارت‌اند از بی اعتمادی، کم شدن سرمایه های نفتی، وضعیت مالی دولت و افت درخواست .

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در سه شنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۰۹