دلیل انصراف از خرید مقطع های فولادی

رسیدگی جریان بازار در این هفته در حیطه ورق گرم و قوطی پروفیل بیانگر این است که رشد افسارگسسته نرخ ورق باعث انصراف بسیاری از درخواست کنندگان خرید از این بازار شده است.

رشدهای غیرمنتظره نرخ ها که در چند روز قبل در بعضی از اصول، بخصوص محصولات تولید شده از ورق ضخامت ۲ میلیمتر که تا مرز ۷۵۰۰ تومان جلو رفته است، در برابر عقب نشینی های گفته شده روز پیش این حیطه که تقریبا  ۱۵۰ الی ۲۰۰ تومان بوده است ثباتی بر آشفتگی بازار آهن می باشد.

ادامه این افسارگسستگی ها و مدیریت های ضعیف بر پخش محصولات تولیدی این حیطه باعث شده است تا با نرخ های بی ثبات و غیرقابل اعتماد در بازار خارج از بورس این محصولات روبه رو گردیم که پاسخی غیر از اقدامات ملاحظه ای و قرار گرفتن در شرایط "صبر و نگرش" برای متعددی از زیرشاخه های کوچک و خریداران بازار نداشته است.

 از طرفی دیگر بازار میلگرد آجدار نیز به دلیل اینکه مسئله تامین مواد اولیه زنجیره B یا آهن اسفنجی  که در آن هنوز رفع است، دوباره از جهت عرضه وارد مرحله تلاطم شده است. این رویدادها در وضعیتی است که تولیدکننده القایی همچنان به دنبال تامین مواد اولیه خود بوده وبه همین خاطر با رشد نرخ شمش به اجبار توافق نموده  و از آن پیروی می کند تا بتواند کمبود مواد اولیه مورد نیاز خود را ترمیم نماید.

همانطور که می دانیم منبع سمت عرضه، موج سواری بر روی تلاطم و به طریقی ایجاد تلاش در بازار برای بهتر شدن بازار فروش می باشد. از این جهت درخواست کنندگان باید پیشاز اقدام به خرید نسبت به اتفاقات مالی و سیاسی اثر گذار بر بازار اطلاعات کسب کنند.

کارشناسان بعضی از اتفاقات اثر گذار بر جریان بازار را قیمت صادراتی میلگرد آجدار و بصورت کلی قیمت شمش دریای سیاه می دانند که جدیدا با جریان کاهشی در نرخ روبه رو شده و این توقع را ایجاد کرده است که قیمت میلگرد آجدار صادراتی ایران در وضعیت اکنون نمی تواند به مقداری بیشتر از ۳۷۰ الی ۳۸۰ دلار/تن exw برسد.

برچسبها:ورق گرم  قوطی پروفیل  میلگرد آجدار قیمت میلگرد آجدار


منتشر شده در سه شنبه، ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۵۳