دنباله جریان صعودی بازار

برطبق گزارش تحلیل گران آهن آپ ، در گذشته بازار محصولات فولادی تا مقدار زیادی از تغییر های بازار مسکن و درخواست مصرف‌کننده اثر می گرفت. اثر تکانه‌ های قیمت ارز بر بازار محصولات فولادی به اندازه ای اوج گرفته که ارتباط رایج عرضه و درخواست که کشف قیمت در بازار برابر بر اساس رویارویی این دو انجام میشود جای خود را به ضابطه قیمت ارز داده و حال از جایگاه افت درخواست داخلی و صادراتی نرخ برابر نمی‌ شوند؛ به‌ صورتی که جریان عادی بازار تحت‌ نظر قرار گرفته و بی نظم شده است.
نیرو یابی قیمت ارز در بازار فولاد سبب شده تا امید پرکاران این حیطه به ایجاد پایداری و آسایش به دلیل محدودیت بازار داخلی و کاهش صادرات نیز به سر انجام نرسد و درصورتی که بیشتر انبارها پر از محصول است و صادرات محصولات فولادی نیز با کاهش قابل اهمیت مواجه شده اما بازار بی دقت به این موارد به راه صعودی خود ادامه دهد. به گفته کارشناسان این حیطه ورود و خروج ‌های مداوم سرمایه در بازار فولاد از دیگر عوامل برافروختگی قیمت بهره می‌گیرد.
به همراه توقعات تورمی ایجاد شده و استرس از ادامه افت اعتبار پول، افراد و به‌ خصوص سفته‌ بازان نقدینگی قابل‌ اهمیت خود را بعد از ورود به بورس و بازار طلا به بقیه بازارهای کالایی مانند فولاد راهنمایی کرده و این مسئله برافروختگی و افزایش فزاینده نرخی در بازار را رقم زده است. شاید رفع شدن مسئله افزایش پرسرعت نرخی محصولات میانی و طولانی فولادی در این بازار به رویکرد سازمان های متصدی در عرصه برگرفتن سیاست ‌های مطلوب ارزی دلگرم باشد. به علت مستمر بودن زنجیره محصولات فولادی، بی شک رشد قیمت شمش فولاد به‌ عنوان محصول میانی بر قیمت بقیه مقاطع طولانی فولاد تاثیر میگذارد و باعث انتقال جریان افزایشی نرخ به بقیه کالاهای تولیدی این بازار می ‌شود.
برچسبها:آهن آپ

بازار آهن


منتشر شده در شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۰۲