دوام صادرات احتیاج بازار فولاد

براساس بررسی بخش خبر آهن آپ ، با آنکه افزایش مداوم قیمت ارز به رشد نرخ شمش و مقاطع فولادی در بورس و بازار آزاد سبب شده، نهاد های دولتی قصد دارند با تمرکز بر سطح عرضه بازار را دارای اعتدال کنند ولی از آنجا که افزایش قیمت ارز در مدت ماه های گذشته درخواست های غیر حقیقی در رینگ بورس کالا را هم زیاد کرده، تمرکز بر ساماندهی قسمت درخواست هم موارد  پراهمیت  در ساماندهی بازار به حساب  می رود و نباید از آن غافل شد.
ابوذر انصاری متخصص ستاد تنظیم بازار درباره برنامه این وزارت خانه برای عرضه تمام فولاد تولیدی در بورس فرمود: حجم سطح عرضه هر یک از تولیدکنندگان فولاد در جلسه ای بین نماینده ستاد ساماندهی بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولیدکننده مشخص می شود و هر تولیدکننده ای متعهد است به مراعات کردن سطح این عرضه است. حجم سطح عرضه تمام شده بسته به کالا مختلف بوده و در بعضی کالاها نظاره گر لزوم عرضه ۶۰ درصد کل در رینگ بورس هستیم، در بعضی موارد هم حجم سطح عرضه بر طبق ۹۰ درصد درخواست بورس مشخص می شود ولی از آنجا که بعضی مواقع تولیدکنندگان حجم سطح عرضه مشخص شده را عقلانی نمی دانند، سطح مشخص شده برای عرضه را مراعات نمی کنند. او ادامه داد: در هفته های گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید زیادتری بر مراعات کردن سطح عرضه های کالاهای گوناگون ارائه شده در بورس کالا داشتند و در حقیقت هم سطح عرضه در این هنگام رشد کرده ولی با دقت به رشد قیمت تورم و افزایش قیمت ارز نظاره گر رشد درخواست در بازار هم بودیم. در حقیقت قیمت افزایش ارز سبب انباشته شدن نقدینگی چشمگیری به بازار شده که همین مسئله عاملی شد تا افزایش عرضه ها به چشم نیاید و عملکرد لازم برای ساماندهی بازار را نداشته باشد.
انصاری افزود: در وضعیت کنونی کشور با دقت به احتیاج دولت به ارز برای تهیه صادرات، انجام محدودیت های زیادتر بر روی قسمت های گوناگون چرخه فولاد برای کاهش بیشتر صادرات و تأمین نیاز بازار داخل میسر نیست. در حقیقت دولت خواهان دوام صادرات این بخش ها برای تهیه احتیاج بازار داخل است؛ لذا نمی توان تولیدکنندگان را متعهد به آوردن تمام کالای تولیدی خود به بورس کالا کرد.

 

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در دوشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۰۷