دور اندیشی نرخ آهن

بازار آهن

دور اندیشی نرخ مقاطع فولادی برای افرادی که در حال شروع پروژه های خود هستند و برای پرکاران در حیطه کسب و کار و فولاد کاری با اهمیت محسوب میشود. در دور اندیشی نرخ آهن به دلیل ترفندی بودن این کالا معمولا پارامترهای بسیای مرتبط هستند؛ همچنین با دقت به تنوع زیاد این مقاطع و وضعیت مختلفی که در عرضه و درخواست این محصول وجود دارد با وضعیت مختلف در دور اندیشی مقاطع فولادی مختلف مواجه هستیم.
سال پیش رو که در اکنون به نیمه آن رسیده ایم نشان داد که بر اساس دور اندیشی های انجام شده و حتی بیشتر از آن سالی دشوار برای پرکاران اقتصادی خواهد بود. بازار آهن آلات و نرخ ورق آهن نیز مثل بقیه بازارهای اقتصادی کشور و به علت وابسته بودن آن به بقیه فعالیت های صنعتی و اقتصادی با خطر زیادی روبه رو است.  اضافه بر آن به دلیل معین  نبودن برنامه های اقتصادی، صدور دستورالعمل های غیر دائمی و متفاوت و مهمتر از همه اثرپذیری اقتصاد از سیاست، کران روشن و آشکاری پیش روی پرکاران اقتصادی دیده نمی شود.
در دور اندیشی نرخ بازار آهن پارامترهای بسیاری مرتبط هستند؛ همچنین با دقت به تنوع بسیار این مقاطع و وضعیت مختلف در عرضه و درخواست این محصولات، بهتر است که تحلیل و دور اندیشی هر محصول به صورت جداگانه انجام شود. ولی در قدم اول در تحلیل نرخ ها و دور اندیشی نرخ های آتی می توان به صورت کلی دو شیوه را در نظر گرفت:
در تحلیل فنی نرخ آینده با دقت به جریان نرخ و الگوی ثبت شده از این جریان، دور اندیشی می شود. در این نوع تحلیل شرایط اقتصادی و سیاسی و اخبارهای مربوط به آن نقشی در تحلیل نرخ ها ندارند. در برابر تحلیل پایه بر طبق اخبار سیاسی و اقتصادی انجام می شود که در شرایط فعلی تحلیل بیسیک در مقابل تحلیل فنی نتایج و دور اندیشی های صحیح تری انجام داده است، ولی در کل برای در اندیشی صحیح نرخ ها در صنعت فولاد و آهن باید از هردو تحلیل فنی و بیسیک بهره برد.
برچسبها:نرخ ورق آهن 


منتشر شده در یکشنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۳۱