دوقیمتی بودن ارز مشکل بازار فولاد

به گزارش آهن آپ ، وزیر صنعت، معدن و تجارت پایه خیلی از نادرستی ها و دلالی‌ها در فرم اقتصادی ایران را در دو قیمتی بودن ارز دانست و همینطور وعده داد که با دنبال شدن سیاست فراوانی کالا و رشد تولید، نرخ ها ساماندهی و برابر شود. زیرا تغییرات بازار ارز به سختی بر صنایع پر اهمیتی مانند  فولاد در داخل اثر می گذارد و اگر نظارت نشود قطعاً تولیدات این صنعت را در دسترس خطر قرار می دهد.
علیرضا رزم‌ حسینی با توضیح اینکه راه‌اندازی دستگاه جامع تجارت به کمتر شدن حیطه های فساد یاری می‌کند، فرمود: تمام بخش ها از ثبت‌سفارش محصول تا ارسال مجوزهای ۲۳ گانه در این دستگاه انجام می‌شود و این سیستم به بانک‌های عامل و بانک مرکزی هم وصل است. 

سیستم جامع تجارت در قسمت واردات تقریبا تکمیل شده و به نظر می‌رسد با عملیاتی شدن این سیستم و کامل شدن اطلاعات لازم خیلی از حیطه های فساد و تبعیض‌های اقتصادی برطرف خواهد شد و راهی را طی کنیم که تولیدکنندگان و تجار ناگزیر نشوند برای گرفتن امضاهای طلایی مخارج بپردازند.

وی اضافه کرد: با دقت به مهم بودن واردات نزدیک ۲۰ میلیون تن کالا به کشور، کد شناسه کالا موضوعی است که باید دنبال شود و هم اکنون بالاتر از ۵۵۰ هزار انبار در سیستم جامع تجارت قابل دیدن است و محصولاتی که وارد انبار می‌شوند از ابتدای ورود قابل‌رهگیری است و این سیستم قادراست تجارت نو (مدرن) را در ایران پویا کند.

 همینطور این دسترسی برای کاربران آماده شده تا از سیستم های گوناکون به دستگاه ذکر شده دسترسی داشته باشند. دقت به این نکته الزامی است که حرکت به سوی تجارت الکترونیک رتبه کسب‌و‌کار ایران را هم توسعه میدهد. به بیان وی هم اکنون می‌توان از راه دستگاه جامع تجارت داده های یک تاجر دارای اندازه و نوع محصول ثبت‌سفارش شده، مبدا کالا، اندازه ارز گرفته شده و بانک پرداخت‌کننده، ارز از کدام کشور جابه‌جا و چگونه منتقل شده و راه خارج شدن پس از ورود به بندر در دسترس برنامه‌ریزان قرار دارد. 

 رزم‌حسینی همینطور ابراز امیدواری کرد که تا ۱۱ بهمن ماه مرحله دوم دستگاه جامع تجارت کامل شود و فرمود: هم اکنون نقص ها اکثراً در حیطه گمرک، بندرها و مناطق آزاد و بخصوص اقتصادی است که کامل خواهد شد. لذا امید است با تشکیل اینگونه فکرهایی بشود صنایع اصلی مثل فولاد را از رکود بیرون آورد و به آیندهای برتر صنایع مادر فکر کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ریشه خیلی از فسادها و دلالی‌ها در فرم اقتصادی ایران را در دو قیمتی بودن ارز دانست و همینطور وعده داد که با دنبال شدن سیاست فراوانی کالا و رشد تولید، نرخ ها ساماندهی و برابر شود. زیرا تغییرات بازار ارز به سختی بر صنایع پر اهمیتی مانند  فولاد در داخل اثر می گذارد و اگر نظارت نشود قطعاً تولیدات این صنعت را در دسترس خطر قرار می دهد.
علیرضا رزم‌ حسینی با توضیح اینکه راه‌اندازی دستگاه جامع تجارت به کمتر شدن حیطه های فساد یاری می‌کند، فرمود: تمام بخش ها از ثبت‌سفارش محصول تا ارسال مجوزهای ۲۳ گانه در این دستگاه انجام می‌شود و این سیستم به بانک‌های عامل و بانک مرکزی هم وصل است. 
سیستم جامع تجارت در قسمت واردات تقریبا تکمیل شده و به نظر می‌رسد با عملیاتی شدن این سیستم و کامل شدن اطلاعات لازم خیلی از حیطه های فساد و تبعیض‌های اقتصادی برطرف خواهد شد و راهی را طی کنیم که تولیدکنندگان و تجار ناگزیر نشوند برای گرفتن امضاهای طلایی مخارج بپردازند.
وی اضافه کرد: با دقت به مهم بودن واردات نزدیک ۲۰ میلیون تن کالا به کشور، کد شناسه کالا موضوعی است که باید دنبال شود و هم اکنون بالاتر از ۵۵۰ هزار انبار در سیستم جامع تجارت قابل دیدن است و محصولاتی که وارد انبار می‌شوند از ابتدای ورود قابل‌رهگیری است و این سیستم قادراست تجارت نو (مدرن) را در ایران پویا کند.
 همینطور این دسترسی برای کاربران آماده شده تا از سیستم های گوناکون به دستگاه ذکر شده دسترسی داشته باشند. دقت به این نکته الزامی است که حرکت به سوی تجارت الکترونیک رتبه کسب‌و‌کار ایران را هم توسعه میدهد. به بیان وی هم اکنون می‌توان از راه دستگاه جامع تجارت داده های یک تاجر دارای اندازه و نوع محصول ثبت‌سفارش شده، مبدا کالا، اندازه ارز گرفته شده و بانک پرداخت‌کننده، ارز از کدام کشور جابه‌جا و چگونه منتقل شده و راه خارج شدن پس از ورود به بندر در دسترس برنامه‌ریزان قرار دارد. 
 رزم‌حسینی همینطور ابراز امیدواری کرد که تا ۱۱ بهمن ماه مرحله دوم دستگاه جامع تجارت کامل شود و فرمود: هم اکنون نقص ها اکثراً در حیطه گمرک، بندرها و مناطق آزاد و بخصوص اقتصادی است که کامل خواهد شد. لذا امید است با تشکیل اینگونه فکرهایی بشود صنایع اصلی مثل فولاد را از رکود بیرون آورد و به آیندهای برتر صنایع مادر فکر کرد.

 

برچسب ها:آهن آپ


منتشر شده در شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۱۶