دگرگونی اقتصاد ملی کشور باشناسایی معادن فارس

 به گزارش آهن آپ:

به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو درنشست ی با استاندار فارس در حوزه ی توسعه ی معدن و صنایع معدنی استان فارس بیان‌کرد: توسعه اکتشافات و زیربناها در معادن فارس توسط ایمیدرو در حال انجام است. اکتشاف شمال و شمال شرقی فارس و اجرای طرح جامع مطالعات پتانسیل یابی مواد معدنی در غرب این استان موردمبالات ایمیدروقرار گرفته است.

طبق تحقیقات انجام شده، استان فارس دارای ظرفیت هایی همچون خاک های صنعتی، پلی متال، کرومیت، منگنز، آهن، نیکل و کبالت است.

محمدهادی ایمانیه، استاندارفارس با اشاره به عملیات ایمیدر درحوزه توسعه معادن استان فارس اظهارکرد: اقدامات اکتشافی ایمیدرو منجر به شناسایی محدوده های امیدبخش شده است.

وی افزود:برسی ذخایر معدنی فارس و تامین زیرساخت ها، استفاده از ظرفیت های این حوزه منجربه اشتغالزایی و اثرگذاری آن در اقتصاد ملی کشور شده است.


منتشر شده در چهارشنبه، ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۱:۳۲