رانت خواری در بازار آهن

بازارآهن

دبیر انجمن فروشندگان آهن و فولاد درخصوص با رشد نرخ محصولات آهنی و فولادی اعلام کرد: رشد نرخ میلگرد و محصولات آهنی و فولادی به از طریق وجود رانت در این قسمت می باشد و برای خودداری از رانت موجود میباید راه قانونی سپری شود. حمیدرضا رستگار، دبیر انجمن فروشندگان آهن و فولاد در جواب به این سوال که بازار آهن و فولاد با چه مسئله هایی روبه رو است، گفت: بازار آهن و فولاد کشور اکنون وضعیت مناسبی ندارد و از علت های آن تصمیماتی است که وزارت صمت در قسمت آهن و فولاد کشور اخذ کرده است و در حقیقت، مسئله های مربوط با این قسمت در خصوص به سردرگمی وزارت صمت در نظم دهی بازار آهن و فولاد است.
او گفت :علت هایی مثل مسئله های مرتبط به قیمت ارز، دلار، صادرات و دستورالعمل نظم دهی بازار فولاد کشور که وزارت صمت آن را تالیف کرده است بر مسئله های بازار آهن و فولاد کشور اضافه کرده است. او ادامه داد: حدس اینکه بازرسی ها و تالیف دستور العمل ها و شیوه نامه ها در مدت زمان کم پیروز عمل کند می باشد ولی چون این دستورالعمل ها و شیوه نامه ها با حقیقت سازگاری ندارند و عملی شدن آنها امکان پذیر نیست؛ به همین علت در مدت زمان زیاد سبب به وجود  آمدن مسئله های زیادی در بازار آهن و فولاد کشور خواهد شد.
رستگار تاکید کرد : از آنجایی که دستور العمل ها و شیوه های تالیف شده از طریق وزارت صمت کارشناسی شده و مدیریت شده نیست و شرکت هایی که در این حیطه توزیع آهن فعالیت می کنند، به همین علت جواز های لازم از اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد را ندارند و به عنوان تخلف کننده شناخته می شوند.
او با تذکر به مسئله وجود نداشتن مدیر در بازار آهن، گفت: توقع می رود مجلس شورای اسلامی از انجمن فروشندگان آهن و فولاد کشور پشتیبانی کند و اضفه بر آن برای فروش و توزیع آهن و فولاد به این انجمن که منبع مهم فروش و توزیع آهن و فولاد است توجه شود ولی متاسفانه، دقتی به این مسئله نمی شود دستور العمل ها و شیوه نامه هایی از طریق نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت صمت تهیه و تالیف می شود که برپایه اصول و کارشناسی شده نمی باشد.
رستگار ادامه داد: باید بر بازار آهن و فولاد کشور و همچنین قسمت تولید، فروش، نرخ گذاری و صادرات بازار آهن از طرف نمایندگان مجلس و مسئولان مدیریت صورت گیرد و تعادل برقرار شود و در حالت برقراری این تعادل بی تردید بازار آهن و فولاد کشور درگیر چالش هایی نمی شود و این مدیریت نشدن ها منتهی به ضربه دیدن تولید کشور می شود.
او اظهار داشت: مداخله های مدیریت نشده  بر بازار آهن و فولاد کشور از طریق مسئولان دولتی به تولید کشور صدمه می رساند. او با تذکر به پایدار نبودن نرخ ها در بازار آهن و فولاد، گفت :در عرصه ثبات قیمت آهن و فولاد، مسئولان وزارت صمت تصمیمات مدیریت نشده ای دارند و به این موضوع باعث می شود به فروشندگان و مصرف کنندگان، ضربه وارد شود و دستورالعمل نظم دهی بازار فولاد که وزارت صمت آن را تهیه و تالیف کرده است در مدت زمان زیادی به این صنعت صدمه می رساند.

برچسبها:میلگرد


منتشر شده در دوشنبه، ۰۶ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۰۲