راهکارهای برابری بازارآهن

با درنظر داشتن انتخابات ریاست جمهوری در کشور در امسال، رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران، دوراندیشی بازار آهن و فولاد کشور را در سال ۱۴۰۰ امکان پذیر ندانست و در این عرصه اظهار کرد: دولت باید با مدیریت و اتخاذ سیاست های انبساطی و صادراتی در قسمت فولاد، برابری نرخ بازار و همچنین مصرف داخلی را مهیا کند.
مهرداد اکبریان در صحبت با خبرنگاران حیطه فولاد در خصوص با بازار آهن وفولاد کشور در سال ۱۴۰۰ گفت: دست اندرکاران قسمت تولید و تجارت اعتقاددارند که سال ۹۹ سال دشواری برای مردم و اقتصاد کشور بود، ولی در خصوص با سال ۱۴۰۰ از طریق مسائلی مانند تغییر دولت و انتخابات ریاست جمهوری، می توان شاهد تغییرات وضعیت داخلی کشور برای مثبت یا منفی بود.
او اصرار کرد: لازم به گفتن است که این تغییرات باید با دقت به گفته های نوروزی مقام معظم رهبری که بر حل مشکلات، پشتیبانی از تولید و مانع زدایی و اشتغال اصرار داشتند، صورت پذیرد تا از طریق آن وضعیت قابل قبولی برای قسمت تولید مهیا شود. رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران در ادامه گفت: مسئله شخیص نرخ محصولات فولادی در سال ۱۴۰۰ مانند سال های قبل نمی باشد که بتوان براساس چند عامل مثل حجم تولید و مصرف اظهار نظر حتمی کرد بلکه با دقت به نوسانات، تشخیص نرخ فولاد در امسال یکی از سخت ترین کارها حساب می شود.
او با اشاره به صادرات محصولات فولادی در سال ۱۴۰۰، گفت: دولت برای اینکه بتواند زنجیره فولاد را در سال ۱۴۰۰ نجات بدهد باید به قسمت معدن و صادرات دقت خاصی داشته باشد و همچنین با بازکردن مرزهای صادراتی برای پرکاران این قسمت، نرخ بازارو مصرف داخلی را به برابری رسانده و نرخ ها را به ثبات برساند. او تصریح کرد: با پشتیبانی گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت ایجاد مرزهای صادراتی ممکن خواهد بود و اتخاذ سیاست های انبساطی سبب می شود که تخصیصی های صادراتی نسبت به مدت زمان مشابه سال های قبل در حیطه فولاد رشد کند که همین موضوع سبب می شود تا بازار به برابری برسد و همچنین نرخ ها در بخش فولاد مدیریت شود


منتشر شده در یکشنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ۰۹:۱۰