رتبه ایران در تولید سنگ اهن کجاست

به گزارش آهن آپ:

طبق گزارشات ارائه شده در نشست تخصصی شرکت ملی فولاد، میزان ذخایر قطعی سنگ آهن کشور، 3.3 میلیارد تن است.

بر اساس مطالعات انجام شده، ۳۸ درصد تولید سنگ آهن جهان وابسته به استرالیا است که ایران در رده بندی جهانی با ذخیره 3.3 میلیارد تنی در ردهی نهم جهان قراردارد. از این مقدار ذخیره یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تن آن دارای محتوای آهن است.

طبق این گزارش؛ تا مرز سال ۰۴۱۴ و حجم برنامههای مصرف سنگ آهن، 1.2 میلیارد تن ذخیره خواهیم داشت. در این گزارش تاکید شده است که ذخیره ۲میلیارد تنی تا ۲۳سال پس ۱۴۰۴، صنایع فولادی کشور را تغذیه خواهد کرد.

همچین در بخش دیگری با اشاره به حوزه زغال سنگ اعلام شد؛ تعداد ۲۰۶ معدن زغال فعال درکشور وجود دارد که میزان ذخایر زمین شناسی آن ۱۱تا 14 میلیارد تن برآورد می شود.


منتشر شده در پنج شنبه، ۰۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۲:۵۴