روند بازار آهن در روز گذشته

بر اساس تحلیل آهن آپ در اخبار بازار آهن، بعضی گفته ها از بازار میلگرد آجدار در روز قبل ناشی از پایداری در نرخ های ابلاغی بیشتر کارخانه ها بوده است. هم چنین در حیطه قوطی و پروفیل نیز به دلیل این که قیمت محصول تولید شده از ورق ضخامت ۲ میلیمتر بیشتر از ۹۵۰۰ تومان در مقابل هر کیلوگرم  بوده است، تعیین می کند که پیشنهادها حتما در این بازار بصورت محدود و دشوار اعلام شده است. 

گفته ها از میلگرد تولیدی کارخانه میانه در روز قبل بیانگر این است که کمی تخفیف نیز چاشنی خرید درخواست کنندگان کرده  است و کارخانه فایکو نیز ۲۰ تومان افت و حسن رود ۵۰ تومان افت  را در نرخ های ابلاغی روز قبل خود اعلام کرده اند. البته اعلامی نرخ میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان و بافق یزد از بعضی عمده فروشان با تخفیفات بیشتری در روز قبل شاهد بوده ایم. در این وضعیت به آسانی می توان اظهار داشت که بازار میلگرد به اصطلاح عامیانه سرگردان شده است به صورتی که یک روز تخفیفات زیاد، روز دیگر ثابت و یا جریان افزایشی را سپری می کند.
در اصول فروش ناودانی و نبشی هم اعلام نرخ ها معمولا پایدار بوده است و در حیطه تیرآهن نیز پیشنهاد تیرآهن ذوبی از بعضی عمده فروشان صعودی و در تقریبا شاخه ای ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان بوده است.

کارشناسان در طول بازرسی های انجام داده در بازار به این نتیجه رسیده اند که در حیطه قوطی و پروفیل شرایط مساعد نبوده  زیرا که محصول تولید شده از ورق ضخامت ۲ میلیمتر رشد نرخ تقریبا ۱۰۰۰ تا ۵۰۰ تومانی در مقابل روز قبل خود را تااکنون به ثبت رسانده است؛ از این جهت به آسانی می توان جریان افزایشی نرخ در حیطه ورق و عرضه های آشفته آن را  در بازار آهن تصور نمود که واقعا برای مردم در  این روزها تبدیل به یک تمسخر بزرگ شده است.

برچسبها: آهن آپ  قوطی و پروفیل میلگرد میلگرد آجدار ناودانی و نبشی تیرآهنمنتشر شده در پنج شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۲۰