رکورد زنی پروفیل در بازار آهن

به تحلیل آهن آپ ، گویا وزارت صمت نیز فاصله ۵۰درصدی نرخ ورق و پروفیل از قیمت حقیقی آن را قبول دارد. البته هر یک از پرکاران بازار متناسب با سودهای صنفی خود از شرایط درک های مختلفی دارند که نامه سرگشاده رییس هیات مدیره اتحادیه ی لوله و پروفیل فولادی نمونه‌ای از این می باشد. این وضعیت بیانگر آن است که بازار فولاد به صورتی طراحی شده است که در آن نرخ‌های رسمی شرکت‌های بزرگ و نرخهایی که شرکت‌های تولیدکننده لوله و پروفیل به مردم ارائه می‌دهند، مثل چرخ‌های یک ماشین می باشد که همیشه باید با همدیگر فاصله داشته باشند و هیچ وقت به هم نرسند. 

اصل وجود این فاصله‌ها اساسا مورد قبول عوام است ولی سوال این است که این فاصله چه اندازه باید باشد؟ زیرا اکنون این فاصله بیشتر از ۵۰ درصد است اما این فاصله هم نتوانسته بسیاری از پرکاران بازار آهن را راضی کند؛ از این جهت از معاونت معدنی وزارت صمت توقع می‌رود به این سوال جواب واضح دهد و برنامه وزارت صمت برای معقول کردن این فاصله ها را ارائه نماید.

بسیاری اعتقاد دارند که اعضای اتحادیه لوله و پروفیل فولادی باید واضح اعلام کنند که محصولات تولیدی خود از محل ورق‌هایی که سال قبل با قیمت های بسیار پایین خریداری کرده‌اند، اینک با نرخ های بیشتری عرضه می نمایند و استرس وجود نداشتن درخواست در بازار هم ندارند زیرا که باوردارند که استقامت در مقابل خرید نمی تواند ادامه یابد و مصرف کننده نهایی مجبور به خرید می باشد و امید افت نرخ و حقیقی شدن آن کاری بیهوده می باشد. نرخ انواع پروفیل فولادی  تولیدی کارخانه ها در انتهای روز قبل مرز ۱۰ هزار تومان را دید و اگر به این روش جلو برود تا پایان هفته وارد کانال ۱۱ هزار تومان نیز می رسد، در صورتیکه قیمت تمام شده این ورق برای شرکت‌های تولید کننده لوله و پروفیل با تمام مخارج حداکثر ۷۰۰۰ الی ۷۵۰۰ تومان می باشد.

برچسبها: آهن آپ  نرخ ورق  پروفیل لوله


قوطی پروفیل


منتشر شده در دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۰۷