زیاد کردن تولید فولاد در بخش بازار داخلی

براساس بررسی بخش خبر آهن آپ ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت در طی بخشنامه ای بهره بازار داخلی از تمام تولید فولاد کشور را زیاد کرد است. بهره هر ساله بازار داخلی از تمام فولاد تولید شده فولاد سازان داخلی ۶۰ درصد و در حیطه نورد به ۷۵ درصد رشد یافته است. اتحادیه آهن فروشان پایتخت سال قبل در نامه ای از وزارت صمت خواهش کرد که همچون یک هنرپیشه مهم در زنجیره عرضه فولاد، این حق را دارد که دست کم در روند قوانین و دستورالمعل های مربوط با بازار فولاد قرار گیرد تا دست کم راه و روش صنف بازار فولاد کشور همراه با این سیاست های دستوری وزارت صمت باشد؛ ولی متاسفانه انگار تاکنون پیروزی ای در این خواسته بدست نیامده است. مسئله دیگری که کماییش در سال های قبل در بازار فولاد مورد بحث بوده است ، این می باشد که بعضی از این اساسنامه ها و آیین نامه ها، در همان مرحله های ابتدایی دستور به هر علتی از طرف مجریان باطل شده یا آن را عملی نکرده اند و بنابراین بعضی مواقع دیده می شود که ما نظاره گر بعضی تضادها در قول های داده شده سرپرستان مربوطه و آن چه که در عمل در بازار فولاد رخ داده است بوده‌ ایم. به طور معمول بعضی تجزیه ها طبق قوانین و مقررات و دستورکارهای وزارت صمت به عنوان تنها منبع تنطیم بازار فولاد انجام می شود؛ اکنون اگر قرار باشد این قانون ها و دستورکارها آن طور که تصویب شده انجام نشود، این تضادها در کار و بخشنامه ها را باید در تفاوت سلیقه مجری و قانون گذار بررسی کرد و پس طبیعی است که استنتاجی در مورد بخش نامه ای که اجرا نشده است، بیهوده خواهد بود. در نتیجه توقع داریم سرپرستان با درایت و فکر درست راه حلی خوب پیدا کنند تا بازار داخلی فولاد بر روی مرکز تثبیت بماند و از این پریشانی ها رهایی یابد.

 

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در سه شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۵۱