ساماندهی اطلاعات معدنی توسط سامانه هوشمند

به گزارش آهن آپ:

محتشمی‌پور، معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه حدود یک‌هزار محدوده معدنی در کشورموجود است اظهار کرد:
اکثر معادن پروانه اکتشاف یا پروانه بهره‌برداری دارند و به صورت الکترونیکی ساماندهی شده اند، درحالی که اکثرمحدوده‌ها پروانه نداشتند و رصد و نظارت بر این محدوده‌ها مشکل بوده اما ساماندهی این محدودها جزو فعالیت های معاونت معدن است‌.

وی در ادامه به سخنان خود افزود:آشکار شدن چگونگی بخشی های زیادی از پرونده ها توسط سامانه هوشمند منسوب نشده در حالی که از مهمترین اولویت‌های ما شفاف‌سازی پرونده‌های معادن و ساماندهی اطلاعات معدنی کشور است.
معاون معادن و فرآوری مواد اظهار داشت: الکترونیکی شدن فرآیند نظارت و پیگیری سبب می‌شود که وضعیت معادن فعال و غیرفعال به صورت شفاف از استان ها قابل پیگیری باشد به طوری که طبق آخرین گزارش‌ها پرونده های منتسب نشده تعیین تکلیف شده و حال حاضر تنها 327 پرونده منتسب نشده و ناقص است.

معاون امور معادن وزارت صمت در جهت وضعیت پرونده‌های منقصی شده بیان داشت: معادن قدیمی غیر فعالی که مجوز خود را از استانداری دریافت کردند وبرای دریافت پروانه بهره برداری یا اکتشاف درخواست نداده‌اند موجب شده پرونده کاملی در معاونت معدن نداشته باشند. همچنین در اوایل امسال 4 هزار پروانه اکتشاف منقضی شده وجود داشت که در حال حاضر حدود 1900 پروانه تعیین تکلیف شده است.

محتشمی پور بیان داشت: در حال حاضر ارتباط ما با استان ها به صورت نظارتی و تقاضااست و نه دریافت اطلاعات، زیرا ‌هوشمند سازی اطلاعات بستری برای جلوگیری از بسیاری تخلفات خواهد بود.

وی افزود: برنامه بعدی ما رصد میزان بار ماشین آلات معدنی خارج شده از معدن است که بخش بزرگ مشکلات ما در این حوزه از امکان ایجاد فساد جلوگیری می کند.


منتشر شده در شنبه، ۰۷ آبان ۱۴۰۱ ۱۲:۱۴