سایه رانت بر نرخ سنگ آهن

سنگ آهن

سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، با تذکر به این مسئله که استخراج بزرگترین ذخیره سنگ آهن کشور به دلیل نرخ گذاری رانتی و برنامه ای دولت برای سنگ آهن غیر ممکن شده است، گفت: فولادسازان محصولات خود را بیشتر از قیمت جهانی در داخل عرضه می کنند، ولی در این بین سنگ آهن را با یک سوم نرخ جهانی خریداری می کنند.
سعید صمدی در صحبت با خبرنگاران گفت: در طول چند سال اخیر بین صنعت سنگ آهن و فولادسازان مسئله هایی ایجاد شده است که موضوع نرخ گذاری سنگ آهن که حاوی تولیدکنندگان سنگ آهن، مصرف کنندگان آن یعنی صنایع فولاد و همچنین دولت می باشد را می توان علتی برای به وجود آوردن این مشکلات در نظر گرفت. او در این خصوص ادامه داد: رقابت و دعوا بین سنگ آهنی ها و فولادسازان همواره وجود داشته و در این مورد هیچ موقعی هم به نتیجه ای نرسیده اند.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران به این مسئله که دلیل اصلی این مشکلات چیست، اشاره کرد و گفت: اگر هدفمان این است که تمام احتیاج کشور در عرصه سنگ آهن تامین شود و این هدف نیز به روشی انجام پذیرد که در نگاه فولادسازان در مقایسه به آینده خود شکی ایجاد نشود، در این حالت می بایست مسئله نرخ گذاری سنگ آهن بررسی و اصلاح شود.
او تصریح کرد: بسیاری از افراد با کمک کردن به این مسئله که ذخایر سنگ آهن ایران رو به تمام شدن است و از این جهت باید مانع از صادرات آن شد، سبب شده اند از گسترش معادن سنگ آهن و همچنین سرمایه گذاری در این قسمت خودداری شود. صمدی اصرار کرد: ورود دولت به رقابت بین سنگ آهنی ها و فولادی ها و همچنین نرخ گذاری، همواره باعث وجود رانت در حیطه سنگ آهن شده که این مسئله معمولا گریبان گیر فولاد سازان می شود.
موقعی که نرخ سنگ آهن به حالت ساختگی از نرخ های جهانی کم تر نگه داشته می شود، سرمایه گذاری در این قسمت تنها به معادن پر عیار و متعارف وابسته خواهد بود که نرخ تمام شده کمتری دارند، زیرا که با اعلام نرخ های تکلیفی و رانتی که از طرف دولت انجام می گیرد، برداشت بسیاری از ذخایر سنگ آهن، اقتصادی نخواهد بود.
او بر این اعتقاد است که اگر فضای رقابتی در حیطه نرخ گذاری ایجاد شود، تولیدکنندگان به برداشت از ذخایر معدنی اقدام می کنند و در این خصوص گفت: نرخ ها باید نزدیک به قیمت های جهانی معین شوند در غیر این صورت با دقت به ممنوعیت صادرات سنگ آهن، پیشرفت معادن از طرف معدن کاران انجام نمی شود و از این جهت با تعطیلی بعضی از معادن روبه رو خواهیم شد. صمدی در انتها گفت: خروج دولت از حیطه نرخ گذاری و رقابت نرخی بین سنگ آهنی ها و فولادسازان باعث ادامه تولید سنگ آهن در کشور خواهد شد.
 


منتشر شده در پنج شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۳۳