سرگردانی در بازار فولاد

به گزارش آهن آپ ، با دقت به این مسئله که فولاد در سرگردانی به سر می برد و همینطور کنترلی هم روی بازار فولاد وجود ندارد، در این مورد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد بیان کرد: در تهیه طرح فولاد، دولت و مجلس باید تفکرات شبکه توزیع یعنی صنف آهن فروشان را هم در نظر بگیرند. حمیدرضا رستگار در رابطه با شرایط بازار آهن و فولاد، اعلام کرد: با دقت به عواملی مانند افت ساخت و ساز و مصرف در این ایام از سال، بازار نباید روند افزایشی داشته باشد ولی با دقت به اینکه همه احتمال می دهند که امسال با افت ارزش پول ملی و همینطور در نظر داشتن تدوین بودجه و مالیات، گرانی در انتظار فرآورده های آهن و فولاد باشد؛ به همین علت بازار طبق روند سابق خود نیست و سرگردان شده  شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران درمورد شیوه نامه فولاد که چند وقت قبل از طرف دولت اطلاع داده شد و برای انجام بعضی اصلاحات، انجام آن متوقف شد، گفت: این شیوه نامه خود عاملی برای خروج بازار از حالت عادی شد؛ از آنجایی که چرخه فولاد از شیوه نامه ذکر شده پیروی نداشت، بازار با رشد نرخ ها روبرو بود. این موارد به شکل نامه گفته شده است. این شیوه نامه و طرح های دولت و مجلس متاسفانه به صورتی تدوین شده اند که منفعت ها و ملاحظات بخش های چرخه فولاد در آنها در نظر گرفته نشده است.
رستگار گفت: از قسمت پخش آهن و فولاد کسی در جلسه های تهیه شیوه نامه دولت حضور نداشت و تأمین این شیوه نامه با حضور بعضی از پرکاران چرخه فولاد بود؛همین موضوع در مجلس هم اتفاق افتاده است و به تمام چرخه توجهی نشده است. در این حلسه ها باید پرکاران توزیع، تولید و مصرف حضور داشته باشند و به ملاحظه ها و نکاتشان دقت شده و شنیده شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: ما هم اکنون با فقدان روبرو نیستیم و حتی اضافه تولید هم داریم. لذا می توان گفت که در نظام پخش مسئله وجود دارد؛ یعنی نرخ گذاری و توزیع باید بر طبق حقیقت ها و نرخ تمام شده انجام شود ؛ در کنار بورس اصناف هم در توزیع فولاد نقش کلیدی دارند. وی اضافه کرد: چگونگی سیستم کشف نرخ آهن و فولاد در بورس می بایست معلوم شود؛ ما در این رابطه اعتراض داریم و برای درست کردن روند پخش می بایست یک اراده حقیقی موجود باشد.

 

برچسب ها:آهن آپ


منتشر شده در سه شنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۰۷