سرگردانی مسئولان در بازار آهن

تشخیص ضرایب نرخی زنجیره فولاد میان چهار شکل گرفتن قسمت خصوصی که از طرف معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت به این کار تعیین شده بودند و نداشتن نتیجه مورد سازش چهار تشکل از این انجمن ها در طول چند هفته قبل منتهی به ورود اتاق بازرگانی ایران به این مسئله شد. اتاق بازرگانی ایران هم بعد از انجام چند جلسه در آخر برای اطلاع از تصمیم نهایی تقاضا فرصت بیشتری از طرف معاونت معدنی وزارت صمت کرد.
بر طبق این بیانیه در قسمت اول نامه در صورتی که نرخ ‌های کنونی زنجیره در کنار نرخ ‌های جهانی و دو پیشنهاد مختلف تشکل‌های معدنی و کمیته فولاد با همدیگر تطبیق داده شده است، به مقام صنعت فولاد ایران در دنیا اشاره شده و در همان سان اصرار شده است که تمام تشکل‌های زنجیره بر روی آزادسازی نرخ شمش و نزاشتن قیمت از طرف دولت هم عقیده هستند.
این در صورتی است که در تداوم نامه اصرار می‌شود کمیته فولاد مشتاق تغییر نکردن در سهم‌های داخلی است و دلیل کمیته در این باره منفعت بیشتر قسمت معدن در برابر قسمت فولاد است. اما قسمت معدن که تاکید به تغییر ضرایب نرخی دارد از ضرورت تغییر سهم از زنجیره، کم بودن تولید سنگ آهن در آینده برای تامین نیاز واحدهای تولیدی و تفاوت بسیار نسبت‌های داخلی با نسبت‌های بین‌المللی و به همراه آن تفاوت نرخ زیاد میان فروش داخلی و بازار خارجی و همچنین تعطیلی قسمت زیادی از سازمان های معدنی کوچک و متوسط به علت صرفه نکردن اقتصادی برای تولید بیان شده است.
به گزارش آهن آپ ، در پایان اگرچه اتاق بازرگانی ایران نرخ‌گذاری را بر اساس رشد درصدها پیشنهاد کرده اما با برابری نرخ های پیشنهادی از طرف تشکل‌های معدنی در صورتیکه پیشنهاد ضرایب نرخی را ارائه کرده که هم سودهای فولادی ‌ها و هم معدنی ‌ها بر طبق دلایل گفته شده در انجمن ها در نظر گرفته شده است.
برچسبها:آهن آپ


بازار آهن


منتشر شده در چهارشنبه، ۱۱ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۱۱