شایعه گرانی بنزین و کاهش سهمیه آن

به گزارش آهن آپ:

احمد وحیدی وزیر کشور در مورد مبحث بنزین که عده‌ای شایعه‌پراکنی گرانی بنزین و یا کاهش سهمیه‌ها را در جامعه مطرح می‌کنند اظهار داشت:

به هیچ وجه تغییری در سهمیه بنزین و قیمت بنزین رخ نخواهد داد و مردم کشورمان خیالشان راحت باشد.

وی افزود:

 با اینکه سهیمه دوم بنزین همچنان برقرار است متأسفانه عده‌ای در کشور به شایعه‌پراکنی گرانی بنزین و یا کاهش سهمیه بنزین 1500تومانی می پردازند.
تمام جایگاه های سوخت روال عادی خود پیش می برند و هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیفتد. و خواسته ما از مردم کشورمان این است که به هیچ وجه نگران گرانی بنزین و کاهش سهمیه آن نباشند.


منتشر شده در چهارشنبه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰