شدت یافتن سختی تحریم ها در بازار فولاد

طبق بررسی بخش خبر آهن آپ ، بازار فولاد از یک چندگانگی پیچیده ای آزار می بیند. اولین موضوع گنگ در این بازار ناسازگاری میان گنجایش کالای فولاد میانی و مواد اولیه می باشد اما موردی که این اعتدال نداشتن را خیلی نمایان کرده سهم صادرات است. دولت از یک سو صادرت را ترغیب می کند و از سوی دیگر برای نظارت تورم، بازار داخلی را ساماندهی می کند. به طور قطع اگر اقتصاد ایران مشغول تحریم ها نبود وضعیت کنونی مطلوب ترین محیط را برای توسعه صنعت فولاد را ایجاد کرده بود ولی در شرایط موجود، بعضی از متخصصان پیشنهاد می کنند که دولت وضعیت رد شدن موقت کالا و صادرات کالای تولید شده از آن را برای برخی از کارخانه های بزرگ مانند مبارکه و فولاد خوزستان تأمین کند. کشورهایی که این سیاست را در پیش گرفته اند برای صادرات پاداش صادراتی قرار داده اند، همچنین برخی از بخشودگی های های مالیاتی را برای این وضعیت در نظر گرفته اند ولی در کشور ما با دقت به وضعیت تحریم و مسئله تهیه ارز و با اهمیت تر از ان بروکراسی دولتی، مجوز در پیش گرفتن این راه کار به امثال فولاد خوزستان داده نمی شود. لذا، می بایست منتظر جلسه و شاهد منحنی نرخ های فولاد بود. تاریخ اینگونه نشان داده است که رفته رفته تولید کنندگان فرآورده های نهایی از دور خارج خواهند شد و این موضوع با دقت به بار سنگین قسمت فولاد روی یاری های بانک ها و سیاست های تازه مالیاتی دولت، امکان دارد سبب بوجود آمدن آشفتگی اقتصادی تازه ای برای ایران شود. به طور یقین نگهداشتن آرامش در وضعیت تحریمی کشور، پشتیبانی از فولاد سازان سبب استقامت تولید، تهیه احتیاج داخلی کشور و همینطور دوام صادرات و ارزآوری برای کشور می شود. که به حقیقت پیوستن همه این موردهای ذکر شده مدتی است آرزوی فولادسازان بزرگ کشور و خیلی از پرکاران این حیطه می باشد.

 

برچسبها: آهن آپ


منتشر شده در دوشنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۱۶