شرایط این روزهای بازار آهن

طبق بررسی های بخش خبر آهن آپ، در ادامه ی شرایط بازار آهن در این روزها ، بازار داخلی فولاد زیر فشار مهندسی توزیع از سوی خصولتی‌ها و کمبود موجود در تهیه مواد اولیه لازم قسمت واقعا خصوصی مسیری صعودی داشته‌است. روند افزایشی مسلط بر بازار در صورتی رخ داده که با درخواست مصرف داخلی حقیقی هم هم جهت دیده نمی‌شود. علی رغم روند صعودی ایجاد شده در بازار داخلی، در بازارهای جهانی رویه ی نزولی مسلط است.هم اینک اکثر تلاش ها و داد و ستد موجود در بازار داخلی فولاد، حول وحوش میلگرد آجدار و در قیمت سطح بازار و بیشتر میان انبارها و اصول صورت می گیرد. خریداران در بازار بورس کالا برای کالاهایی مانند تیرآهن و ورق به علت تفاوت نرخ پرمفهوم و چشمگیر میان قیمت های داد و ستدی بورس کالا و بازار، بسیار طالب هستند. با این وجود، به غیر از خریداران بورس کالا، برای بقیه ی پرکاران این حیطه، قیمت این محصولات دلیل موجه برای تلاش و سرمایه‌گذاری یا خرید ندارد، چرا که این تفاوت نرخ از خطرزیاد سرمایه‌گذاری برای این دست از مخاطبان گویا می‌باشد. در این مدت اخیر نیز، در بازار میلگرد آجدار حجم خرید از بورس کالا با دقت به حباب صفر نرخ های داد وستدی بورس و بازار، دلیل موجهی نداشت. با این وجود، چند روزی است که به دلیل رویه جریان پرشتاب صعود نرخ های بازار، تولیدکنندگان حقیقی خصوصی، ازسختی ای که از طرف مواد اولیه و خصولتی‌ها از سوی آهن اسفنجی به آن‌ها روا می‌شود متأثر شده اند ، دوباره به سوی بورس کالا تمایل پیدا می کنند. موضوعی که این روزها مهم می باشد ، دقت به مهندسی توزیع های داخلی و نرخ سازی مصنوعی در سوی توزیع و در بازار داخلی است. این در صورتی است که نرخ های کنونی کمابیش به مرز آستانه معادل به نرخ های صادراتی به همسایه های ایران رسیده و قیمت های اکنون برای سرمایه‌گذاری بین مدت یا بلند مدت زیاد جذاب به چشم نمی خورد ، آن هم در این وضعیت که رویه قیمت های جهانی هم کاهشی می‌باشد.

آهن

 

برچسبها:آهن آپ میلگرد آجدار تیرآهن  ورق


منتشر شده در یکشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۴۵