شرایط بد بازار آهن

به گزارش آهن آپ ، یکی از مهمترین تغییرات بازار آهن و فولاد در انتهای تیر ماه و ابتدای مرداد ماه امسال، در بورس کالا روی داد، عرضه نشدن شمش فولادی در تالار محصولات صنعتی این بازار بود.  تا قبل از ۱۴ مرداد، آخرین روز عرضه شمش فولادی در بورس کالا به ۲۴ تیر برمیگشت و در این زمان، حتی یک کیلوگرم شمش نیز در این بازار خرید و فروش نشد.  عرضه نشدن شمش فولادی، سبب بیشتر شدن هر چه بیشتر درخواست شده و در حقیقت، بازار آهن در عطش شمش فولادی است.

 تأمین مواد اولیه برای سازمانهای های نورد فولادی به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. به دنبال این، اطلاع‌ رسانی صحیحی نیز ازطریق بورس کالا انجام نمی‌گیرد و نورد کاران نمی‌ دانند که سرانجام چه موقعی قرار است عرضه شمش انجام گیرد و آنها باید از چه راهی مواد اولیه خود را تامین کنند.
با این روش عرضه شمش فولادی در بورس کالا، تأمین مداوم مواد اولیه در حلقه نورد زنجیره فولادی با مسئله بزرگی روبه رو شده است. مصرف‌کننده نهایی که مردم هســتند نیز از عرضه نشدن شــمش فولادی در بورس کالا و اطلاع رسانی سست این سازمان، زیان دیده می شــوند. هم عرضه نشدن و هم پیچیدگی در حیطه اطلاع رسانی، سبب اضطراب بسیار در نرخ محصولات فولادی می‌ شود و کل فشارها  به مصرف‌ کنندگان نهایی وارد می شود.

به گفته کارشناسان بازار آهن، از انتهای مرداد این خبرپراکنی در فضای مجازی گفته شد که رئیس جمهور فرمان خروج خرید وفروش محصولات فولادی  از بورس کالا را صادر کرده است، خبر پراکنی هایی که به زودی  دروغ معرفی شد و شگفت انگیز این بود که بورس کالا، خود هیچ عکس العملی به این خبر پراکنی نشان نداد.
امیدواریم مسئولین به راهکار مطلوب و کار آمدی فکر کنند تا مصرف کنندگان نهایی فشار کمتری را تحمل کند.
برچسبها: آهن آپ 


منتشر شده در پنج شنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ۰۸:۵۴