شرایط جهانی بازار فولاد


بر طبق گفته های کارشناسان ، اکنون می توان گفت روند عمومی نرخها در بازارهای جهانی فولاد بی‌ اثر از تغییر نرخ نفت نبوده است و همچنان شاهد آن هستیم که کاهش قیمت ها متقابلا در بازارهای کالایی افزایش یافته که فولاد نیز از این جریان کلی نیز بی اثر نبوده است.
شایعه پراکنی در بازار فولاد بیانگر آن است که تنها سنگ‌ آهن در مواد اولیه با افزایش قیمت عجیبی روبه رو شده است، که همین کار می‌تواند تحریک کننده ای برای بازار فولاد با مرکزیت تولیدات چین باشد، ولی باز هم نمی‌توان حال در این خصوص اظهار نظر قطعی داشت. از این جهت هم چنان شاهد شعله های قیمتی نا منظم  ولی با ارزشی در بازار چین می باشیم که نشان می‌دهد درخواست سرکوب ‌شده این ماه‌ ها در بازار فولاد این کشور در حال جلوه گری جدیدی است تا مقدار مصرف بزرگ‌ ترین فولاد ساز در جهان را باز هم ترمیم کند.
 در وضعیت کنونی باید یک تاختلاف جدی را میان بازار داخلی چین با بقیه بازارهای جهانی در نظر گرفت، ولی طی زمان وضعیت با برابری بیشتری مواجه می‌شود که همین موارد نیاز به تحقیق های دقیق‌تری دارد. تنها می‌توان امیدوار بود که نشانه های مثبت در بازار داخلی چین به بقیه کشورهای جهان نیز افزایش یابد، آن‌ هم در وضعیتی که نرخ ‌های فعلی در سطح های پایینی قرار داشته که می‌تواند امکان کاهش بیشتر نرخ‌ها را محدود سازد.
اضطراب دیگر را باید این حدس در نظر گرفت که قیمت نفت‌خام و تغییر قیمت در بازارهای کالایی و بازارهای مالی در جهان، بازار فولاد را هم به حرکت جدیدی مجبور کند و کاهش نرخ های جدیدی را به این بازار تحمیل کند که احتمالا بیشتر از میزان استقامت این بازار باشد. حداقل خروجی تکانه ‌های رشدی درخواست و شعله‌های افزایش نرخی در بازار چین می‌تواند استقامت در مقابل کاهش بیشترقیمت در بازارهای جهانی محسوب شود که از این چشم انداز رویداد های چین می‌تواند برای بازار جهانی فولاد باشگون برآورد شود.


منتشر شده در یکشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۰۹