شرایط فولاد در سال جدید

صنعت فولاد


به گزارش آهن آپ ، طرح‌ های فولادی کشور که در دهه‌های قبل در بخش های گوناگون ایران به وجود آمده اند ، تحقیقاتی در عرصه تامین آب نداشته‌ اند. اما برطبق برنامه ‌ریزی‌ های انجام شده قرار است در طرح کامل فولاد کشور و برای رسیدن به گنجایش ۵۵ میلیون تن، از این پس ایجاد واحد های فولاد سازی در حاشیه خلیج  ‌فارس و برطبق اولویت تامین آب صورت گیرد.
با دقت به اغتشاشی که بحران آب می‌ تواند همراه داشته باشد، لازم به نظر می‌ رسد که قسمت های گوناگون به هر مقداری که آب استفاده می ‌کنند به همان اندازه به دنبال راه حل هایی برای بهینه‌ سازی مصرف آن باشند. در یک تقسیم ‌بندی کلی و آمارهای جهانی، اندازه میانگین مصرف آب در دنیا در قسمت های کشاورزی تقریبا ۷۵درصد و بقیه به ترتیب در قسمت‌های صنعتی و سپس مصارف شهری و خانگی و تجاری است. در برابر مصرف آب قسمت های خانگی ۶ درصد تخمین زده شده و بقیه یعنی ۴ درصد مختص صنعت و تجارت است. 
در بین صنایع گوناگون، صنعت فولاد عضو صنایع آب ‌بر محسوب میشود، از این جهت در مرحله اول باید در سیاست‌ های برگ کشور این واحدها را در مکان‌ هایی قرارداد که با مسئله کم بودن آب مواجه نشوند. در مرحله دوم نیز اگر این صنایع در قسمت های کم ‌آب قرار گیرند، سیاست‌ ها و سیتسم ‌هایی به استفاده میشود که مقدار مصرف آن را به کم کند.
بیشتر واحد های فولاد سازی در ایران در قسمت های مرکزی ایجاد شده‌اند، از این جهت راه حل هایی که بتواند آنها را برای بهینه ‌سازی مصرف آب به پیش ببرد، بسیار لازم است. بر طبق مشخصه ‌های جهانی برای تولید هر یک کیلو گرم فولاد، ۸ لیتر آب مصرف می‌شود که البته این مشخصه در بین فولاد سازان ایرانی به علت فناوری ‌های به کار گرفته شده گوناگون، متغیر است.

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در یکشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ۰۹:۲۲