شکاف نرخی در بازار فولاد

طبق بررسی بخش خبر آهن آپ ، این روزها سیاست های یک بام و دوهوای سرگرستان و سیاست گذاران زیاد شده تا آنجا که چرخه فولاد هم از این جریان بی نصیب نمانده است. بهارستان نشینان از یک طرف با نرخ گذاری امری فولاد مخالفت می کنند و آن را عامل رانت و سودجویی می دانند ولی در عمل به طرف نرخ گذاری جلو می روند. مجلسی ها در مدت ماه های قبل که از شروع فعالیت آنها گذشته، انتقادات زیاد و بجایی را برای مشکلات بازار فولاد بیان کرده اند.
طبیعتا که افزایش زیادتر از ۱۰۰ درصدی نرخ شمش فولادی از اول امسال تا حالا جای سوال و ابهام دارد. مخصوصاً که ایران در رده ۱۰ کشور بزرگ فولاد ساز جهان قرار دارد و تولید این فلز استراتژیک در کشور ما با مزایای زیادی همراه است. لذا دقت به این مسئله از طرف مجلس و نمایندگان مردم، خوب ارزیابی می شود. ولی آیا اساسا تصویب قانون برای نرخ گذاری یک محصول، آن هم نه محصولی اساسی، در جایگاه نرخ گذار است؟ هرچند نرخ فولاد در ماه های گذشته با دقت به وضعیت حساس اقتصادی کشور در مسیر صعود قرار گرفته و سیاست های غلط هم بر مشکلات آن اضافه کرده است. اکنون آیا تأیید قانون برای برطرف کردن این مسئله مقطعی، راهگشا خواهد بود و به منزله بازکردن گرهی با دندان نیست؟
در همین حال در نقشه ای که کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان پیشرفت و تولید استوار چرخه فولاد با عملکرد اصلاح سیاست های کنترل بازار، ارائه کرده، اختلافات قابل قبولی به چشم می خورد که قانونی شدن این مفاد را زیادتر از قبل با مشکل مواجه می کند. در متن این طرح تاکید شده است: سیاست های دخالت نرخی دولت در بازار فرآورده های چرخه فولاد باعث شده شکاف نرخی قابل قبولی میان نرخ های داخلی و جهانی ایجاد شود که این موضوع به دنبال افت ارزش ریال سبب شده گیرایی صادرات رشد کند. در همین حال تاکید شده دخالت دولت برای کنترل بازار فولاد در آخر سبب ایجاد رانت، فساد و پیشرفت دلالی در بازار شده است.


برچسب ها:آهن آپ


منتشر شده در یکشنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۳۴