صادرات فولاد با گرفتن مجوز

براساس گزارش آهن آپ ،صادرات فولاد مشروط به گرفتن مجوز از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت شد. بر اساس نامه ای در زمینه صادرات فلزات به خصوص صادرات فولاد خام و تولیدات فولادی گمرک ایران بیان کرد که این رویه احتیاج به گرفتن مجوز از دفتر معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت است. دبیر ستاد کنترل بازار هم قبل از این یاد آور شده بود اگر بخش های تولیدی احتیاج داخل را به هر اندازه ای که درخواست وجود دارد، تهیه کنند؛ اجازه صادرات از طرف معاونت امور معادن و صنایع معدنی با دقت به کارکرد بخش های فولادی به آنها فرستاده خواهد شد. بر طبق نامه های این مدت برپایه تنظیم صادرات فولاد خام و فرآورده های فولادی و دستور پی جویی مسئله بوسیله معاون معدنی وزارت صمت، طبق اطلاعیه گمرک جهموری اسلامی ایران، صادرات فولاد خام و تولیدات فولادی (مقاطع طویل فولادی) مشروط به گرفتن مجوز از طرف دفتر معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت شد. وسط های تیرماه سال کنونی بود که سیف الله امیری، مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در نامه ای با موضوع کنترل صادرات بیلت و بوم خطاب به مدیر کل دفتر صادرات و واردات، خواهان شکلل پذیری کارهای لازم و هم عرضه گزارش صادرات بخش های مجاز به صادرات بیلت و بوم و فرستادن شکل ماهانه برای دفتر نام برده شد تا در حالت رعایت نکردن کف عرضه در بورس کالا و اجرا نشدن تعهدات در رابطه با واریز ارز به سامانه نیما، از صادرات آنها در آخر سه ماه خودداری شود. پس از این نامه، داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت هم در تاریخ دوم شهریور ماه کنونی، در نامه ای خطاب به مدیر کل دفتر قوانین صادرات و واردات بیان کرد که در ارتباط با تنظیم صادرات فولاد خام و فرآورده های فولادی، نامه های پیشین از تاریخ هشتم شهریور باطل و بی تاثیر در نظر گرفته شوند و از این تاریخ به بعد، به جهت تنظیم و نظارت بیشتر بازار فولاد خام و فرآوردهای فولادی، الزامی است گرفتن مجوز صادرات دوباره در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران بوسیله دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.
 

 

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در دوشنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ۰۸:۵۷