صدور140پروانه،جهت بهره برداری ازمعادن اکتشافی در قزوین

به گزارش آهن آپ:

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین ازصدور ۱۴۰ پروانه اکتشاف معادن در استان قزوین بیان کرد:

در استان ۲۴۰ پروانه بهره برداری معدنی با ۲۶۸ میلیون تن  و ۱۰۳گواهی کشف با ۷۲میلیون تن ذخیره قطعی صادر شده است.

استان قزوین دارای پنج معدن متروکه،175معدن فعال و60 معدن غیرفعال وراکد میباشد که بهره برداری از این پروانه ها،اشتغال زایی سه هزار و ۷۰۰ نفر در این استان را به همراه داشته است.

وی در ادامه به چالش های حوزه معدن، بصورت زیر اشاره کرد:

  1. سرکشی برخی دستگاه های اجرایی از مجوزهای صادره
  2. بخش نگری و فقدان مکانیسم منسجم فرابخشی
  3. ممانعت های ادارات، دستگاه ها، سازمان ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،
  4. سختگیری های گاه و بیگاه از فعالیت های معادن در خارج از مناطق چهارگانه حفاطت شده
  5. کمبود نیروی با تجربه و فنی علی رغم افزایش معادن

از جمله مشکلات این حوزه است.

وی افزود: خوشبختانه دراستان قزوین نسبت به استان های دیگر شرایط همکاری دستگاه های اجرایی بهتر است و مشکلات ذکر شده مربوط به همه استان ها هست


منتشر شده در یکشنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۲:۱۶