صنعت فولاد تأثیر پذیر از سیاست

طبق بررسی بخش خبر آهن آپ ، یک متخصص صنعت فولاد با تاکید بر این که موفقیت بایدن در انتخابات آمریکا سبب افت بلندمدت نرخ فرآورده های فولادی در ایران نمی‌شود، استقامت چین در مقابل سیاست‌های اقتصادی آمریکا را عامل مهم پیروزی این کشور دانست و استقامت ایران در برابر سیاست‌های تحریمی آمریکا را به عنوان بهترین راه برای ترقی صنعت فولاد کشور معرفی کرد.
کیوان جعفری طهرانی، متخصص ارشد صنعت فولاد در مکالمه با متخصصان این حیطه  در شرح تأثیر راه‌یابی بایدن به کاخ سفید بر صنعت فولاد جهان بیان کرد: موفقیت جو بایدن در انتخابات آمریکا می‌تواند اثر مهمی بر صنعت فولاد جهان بگذارد؛ با این حال، در روزهای گذشته نظاره گر این موضوع هستیم که نرخ فولاد در چین به صورت محدودی افت پیدا کرده است، چراکه این کشور خودش را از پیش برای انتخابات آمریکا آماده کرده بود.
وی با اشاره به اینکه چین از مشکلات تجاری با آمریکا زیادترین سود را برده است، گفت: چین توانست استقامت خوبی در مقابل فشارهای اقتصادی آمریکا نشان دهد و با تمرین اقتصادی و بهره بردن از تکنیک  Push & Pullمی‌تواند سریعتر از پیش گویی ها به اقتصاد اول جهان تبدیل شود و آمریکا را پشت سر گذارد. یعنی به شکلی که همه پیش‌بینی می‌کردند چین میان سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۰ به اقتصاد اول جهان مبدل شود، ولی این احتمال وجود داشت که با تعیین ترامپ برای دومین بار، چین در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ به عنوان اقتصاد اول جهان شناخته شود، ولی جو بایدن می‌تواند این جریان را مجدد تا سال ۲۰۲۸ به عقب بیندازد.
این متخصص ارشد صنعت فولاد همینطور درمورد وضعیت این صنعت در کشور چین در ماه‌های گذشته توضیح داد: چین در هفته اول نوامبر تولید فولاد خود را به زیر ۲/۵ میلیون تن در روز رساند، در حالی که در ماه آگوست به تولید نزدیک ۳ میلیون تن در روز نیز رسیده بود. این موضوع بیان می کند چین در یک هفته گذشته تنها به این علت تولید فرآورده های خود را کم کرد که نرخ فولاد را ساماندهی کند و و از کاهش زیاد آن جلوگیری کند. این موضوع درمورد بازار صادراتی فولاد ایران هم صدق می‌کند و افت نرخ ها جای دلواپسی ندارد، چراکه چین در حال نظارت بازار فولاد است. وی درباره عوض شدن وضعیت بازار فولاد ایران بعد از تعیین بایدن گفت: خیلی زود است که درمورد دگرگونی هایی بازار فولاد ایران بعد از عوض شدن رئیس جمهور آمریکا حرفی بزنیم ، چراکه تجربه نشان داده است دموکرات‌ها حرف و عمل برابری ندارند.


منتشر شده در سه شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۱۶