صنعت فولاد و نیاز به قانون و مقررات جدید

 

بیانات حاکی از ان است که صنعت قولاد احتیاج به تازه شدن و چاره جویی قانون و مقررات دارد. طبق برر سی های بخش خبر آهن آپ،در روزهای گذشته در روند جلسه ای، حمیدرضا رستگار مدیر اتحادیه فروشندگان فولاد و اهن بیان کرد که برای رهایی از موقعیت کنونی معتقد است که سرپرستان با قانون گذاری و باز کردن چرخه قوانین و پاک کردن مقررات اضافی می توانند به تولید فولاد یاری برسانند.وی فرمود :هم اینک انچه دراقتصاد و قسمت خصوصی و پیرو آن در بازار فولاد میگذرد ،برگرفته از اطمینان نکردن و دلواپسی همکاران نسبت به آینده است.این یک حقیقت است که بازار فولاد در روزهای گذشته بیشتر از انچه بر اساس اطلاعات اساسی و حقیقی پیشروی کند بیشتر بدنبال احتمالاتی می رود که قاعده ی معلومی ندارد.وی در ادامه اضافه کرد که این بی اعتمادی یک مفهوم کلی بوده که از نا اطمینانی و کم شدن امید در سرمایه گذاری در این بخش پدید امده است.به طور یقین کارکرد قوانین وتصمیم های بد ،بدون تأثیر نبوده و باعث افت همه ی تلاش های بخش صنعت فولاد خواهد شد.

حمیدرضا رستگار همچنین بیان کرد:که می بایست نگاه پرکاران فولادی را با بوجود آوردن انگیزه و سرمایه گذاری گسترش داده تا تأثیر شایسته در پیشرفت این بازار داشته باشد.اگر این موضوع میسر نشود، فکر نمی کنم که سرپرستان نیت بدی داشته باشند و احتمال دارد که می خواهند حرکت درستی انجام دهند ،ولی توجه نکردن به دیدگاه متخصصان و بکارگیری بی پایه ی بعضی قانون های مزاحم را به نفع ندانسته و پایان انجام آن را سبب تجارت و معامله ناعادلانه در بازار فولاد می دانم .

وی در ادامه افزود که البته موقعیت دشوار تحریم در کشور و همینطور بالا و پایین شدن و مشکلات غیر حقیقی نرخ ارز و افت ارزش پول ملی و بی نظمی نرخ ها هم تأثیراتش را در بازار فولاد نهاده است و الزامی حس می شود.

 

برچسبها:آهن آپ بازار فولاد


منتشر شده در شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۵۶