عدم ثبات در بازار آهن

بازار آهن

مصطفی عبدالهی عضو کمیته مدیره انجمن نوردکاران گفت: نرخ رسمى پایه شمش فولاد در طول دو هفته قبل در مقابل بازار تقریبا ۷۰۰ تومان اختلاف نرخ داشته و برخلاف اینکه جریان نرخ ها در بازار کاهشی است و توقع افت بیشتر هم می رود، خرید در مقطع کنونی تا موقعی که قیمت ها با حقیقت بازار هم جهت شود، عقلانی نیست.
او گفت:  ۹ ماه است شمش را به صورت چکه چکانی در بورس عرضه کرده‌اند و اکنون که یک هفته، آن هم به علت زیاد  بودن نرخ های اعلامى در مقابل بازار، خرید کمتر بوده بهانه تراشی کرده‌اند. عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران گفت: بعضی هدف دارند شمش خام را  به نام محصول میانی صادر کنند، در صورتی که چیزی به این اسم در جهان نداریم و محصول نهایی فولاد داریم که مقاطع بوده که پس از نورد است.
 ولی در همین حال شمش تولید شده در کشور به کشورهای حیطه خلیج‌فارس صادر و به محصول نهایی تبدیل و حتی صادر می‌شود؛ به این مفهوم که عرصه کامل شدن زنجیره ارزش‌افزوده را برای بقیه کشورها مهیا کرده‌ایم. در ادامه باید اصرار کرد وجود افراد صاحب قدرت و توانایی در حلقه‌های میانی زنجیره فولاد از دیگر علت های مهم گرانی بازار فولاد حساب می‌شود. البته در طول ماه‌های اخیر فروش شمش خارج از شبکه بورس کالا غیر قاونی اعلام شده است؛ به این مفهوم که فولادسازان مسئول هستند ۶۰ درصد تولیدات خود را در بورس کالا به فروش برسانند.
 امید واریم عرصه اجرایی شدن این طرح‌ها مهیا و بدین جهت از رقابت برای خرید شمش کم شود. دقت به این نکته مهم گویا که سازمانهای تولیدکننده شمش، سنگ آهن و بسیاری از سازمانهای تولید مورد احتیاج خود برای تولید را از داخل کشور تامین می‌کنند. منابع ارزان انرژی بسیار ارزان تر در اختیار این سازمانها قرار می‌گیرد. مخارج منابع انسانی در ایران نسبت به بقیه کشورها به درجات کمتر است. با وجود این وضعیت چرا باید قیمت شمش فولاد طبق دلار باشیم، آنهم در وضعیتی که شاهد تاثیرات تخریب کننده نرخ‌گذاری با ارز هستیم.
 در حقیقت باید ادعا کرد که اکنون بین منافع حلقه‌های متفاوت در زنجیره فولاد اختلاف وجود دارد. بر همین طبق نیز چندی قبل قسمتی از پرکاران این زنجیره از انجمن تولیدکنندگان فولاد جدا و انجمن جدیدی را به وجود آوردند، زیراکه به اعتقاد بسیاری از اعضا تصمیمات نهایی انجمن تولیدکنندگان فولاد برطبق منافع تولیدکنندگان شمش اخذ می‌شد. در پایان تا موقعی که زنجیره فولاد جدا است و زمینه رانت خواری در آن فراهم است به دنبال آن نورد کاران را کاملا متاثر قرار می دهد و نتیجه آن ناپایداری های اخیر در بازار آهن آلات کشور خواهد بود.
 


منتشر شده در چهارشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۵۰