عدم قطعی گاز در زمستان و افزایش ۲۰ درصدی تولید فولاد

به گزارش آهن آپ:

علی امرایی با در نظر داشتن وعده وزیر نفت در رابطه با تامین گاز مصرفی صنایع در زمستان پیش رو، اظهار داشت: با تامین گاز مورد نیاز صنایع فولادی، تولید فولاد به طور قطعی افزایش خواهد یافت و به دنبال آن شاهد توازن قیمت محصولات فولادی خواهیم بود.

وی افزایش سود شرکت‌ها را نتیجه‌ی افزایش تولید خواند و گفت: افزایش تولید محصولات فولادی منجربه عرضه و تعادل بیشتر بازار می‌شود، به عبارتی سود تولیدکنندگان و محصولات مورد نیاز مصرف کنندگان و مردم همزمان تامین می‌شود، ضمن اینکه این موضوع از افزایش قیمت محصولات فولادی جلوگیری خواهد کرد.

امرایی با بیان اینکه انرژی مصرفی واحدهای گندله سازی گاز و واحدهای کنسانتره سازی فولاد سنگان برق است، در عین حال تاکید کرد: قطع گاز و برق موجب عدم توازن زنجیره فولاد و کمبود مواد اولیه بازار خواهد شد. در این میان، در صورت عدم قطعی گاز، تولید محصولات فولادی در سنگان تا ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.


منتشر شده در چهارشنبه، ۰۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۲:۱۷