عدم پرداخت مالیات معادن در استان آذربایجان شرقی

به گزارش آهن آپ:

یونس ژائله،رئیس اتاق بازرگانی تبریز درجلسه کمیسیون صنعت و معدن و دریافت مالیات از بخش های تولیدی و صنعتی اظهار کرد:با توجه به دریافت مالیات از ۶ هزار واحد تولیدی، مشارکت و همکاری معادن استان در پرداخت مالیات به میزان صفر بوده است.

وی افزود: هم اکنون معادنی دراستان تبریزوجوددارد که دراختیاردولت هستنداما در بیشتر این معادن نه سرمایه‌گذاری شده و نه واگذاری‌‌شده است.

تشکیل شرکت مس آذربایجان یکی از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان است.که استان آذربایجان خواهان این است که این شرکت دراستان تشکیل شود ومالیات آن دراستان پرداخت شود.

 


منتشر شده در یکشنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۱ ۱۱:۵۲