فردای نامعلوم بازار فولاد

فولاد

طبق بررسی بخش خبر آهن آپ ، درخواست جهانی برای شمش فولاد اصلی ترین پارامتر مشخص کننده فردای بازار فولاد به‌ حساب می‌ رود، به طوری که اگر کف درخواست برای این کالا به اندازه قبل ازگسترش ویروس کرونا برنگردد ، تجربه سکون تورمی در بازار فولاد خارج ار توقع نخواهد بود؛ درصورتی که اگر نرخ فولاد افت نیابد، بازار فولاد با نبود درخواست هم مواجه می‌شود و همین مورد وضعیت سختی را برای پرکاران این حیطه بوجود می آورد. همینطور درمذاکره نرخ فولاد شایسته نیست از اثر پذیری این بازار از نرخ مواد اولیه بی خبر ماند. قراضه و سنگ‌ آهن همچون مواد اولیه اساسی فولاد سازی پارامترهای مؤثر در این بازار می باشند. در هفته ‌های اول گسترش این ویروس با افت تولید جهانی فولاد مخصوصاً در چین و کاهش درخواست برای سنگ‌ آهن، نرخ این کالا به عدد پایین تر از ۸۰ دلار در مقابل هر تن هم رسید ولی این جربان افتی نرخ خیلی دنباله دارنبود چرا که با گسترش این ویروس در دنیا و مجادله دیگر کشورها حجم تولید سنگ‌ آهن هم کاهش یافت. هم اکنون برزیل دومین تولید کننده بزرگ سنگ‌ آهن دنیا می باشد که به سختی گرفتار این بیماری بوده و همین مسئله سبب شده بعضی از معادن سنگ‌آهن این کشور کار خود را به تأخیر بیاندازند و به این صورت از حجم توزیع جهانی این کالا کم شود. همین افت توزیع همچنین از افت جهانی قیمت سنگ ‌آهن خودداری کرده است. به‌ شکلی که در روزهای قبل نرخ سنگ‌ آهن از ۱۰۰ دلار در مقابل هر تن بیشتر شد. قرنطینه عمومی یا همان فاصله‌گذاری اجتماعی در خیلی از کشورها و همینطور بیکاری صنعت خودرو سبب شده حجم تولید قراضه در دنیا هم افت کند و به این صورت بازارها نظاره گررشد نرخ قراضه هم باشند که همین مسئله هم عامل اثرگذاری بعدی در جلوگیری از افت نرخ فولاد بود.

 

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در شنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۲۵