فروش بیرون از بورس مقاطع فولاد

عضو هیات مدیره انجمن فولاد با گفتن اینکه بند ٨ دستورالعمل فولاد بازدارنده منفعت طلبی نوردکاران مى شود، بر لزوم عرضه همه محصولات نوردى در بورس کالا اصرار کرد. محمد کشانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با گفتن اینکه تالیف و آگهی دستورالعمل زنجیره فولاد کشور به توصیه کمیته تولیدکنندگان فولاد بوده است گفت: انجمن فولاد و فولادسازان پشتیبانی خود را از این دستورالعمل ها اعلام کرده اند و فقط چند پیچیدگی این دستورالعمل باید برطرف شود.
او گفت: به اعتقاد کمیته فولاد، هر سودی که حاصل می شود باید به مصرف کننده نهایی برسد و بر همین طبق توصیه عرضه و کشف نرخ تمامی حلقه ها بعد از شمش در بورس کالا مورد بحث شد و در این چند هفته شاهد ثبات نرخ ها و همچنین افت بعضی اقلام در بازار بودیم. کشانی گفت: اگرچه این دستورالعمل دارای بعضی انتقاداتی بود، ولی در طول چند بند و در قالب نوشته هایی از طرف کمیته فولاد به آقای نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور و همینطور وزیر انتقال و معین شد، انتقادات و پیچیدگی ها رفع شود.
او آشکار کرد: بررسی ها بر روی دستورالعمل بعد از ارسال انتقادات شروع شده و دوراندیشی می شود تصحیح های ذکر شده حداکثر تا انتهای آذر ماه انجام و آگهی گردد. همچنین همه شرکت هایى که از بورس مواد اولیه خریدارى مى کنند باید محصول تولیدى خود را در بورس عرضه کنند که این رویداد به شفافیت بیشتر و بهتر شدن شرایط بازار کمک بسیاری مى کند.
کشانی با تذکر به ماده ۸ این دستورالعمل و انتقاد نوردکاران بر روی این بند گفت: در این بند بیشتر تمرکز بر روی نوردکارانی است که شمش را از بورس خریداری کرده ولی محصولات خود را در بورس عرضه نمى کنند و محصولات آنها در  بازار آزاد به فروش میرسد .او اصرار کرد: فروش بیرون از بورس منتهی به گران رسیدن کالا به دست مصرف کننده نهایی شده و اثر خود را بر روی نرخ مسکن هم خواهد گذاشت.
 


منتشر شده در یکشنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۴۶