قدغن شدن صادرات سنگ آهن

طبق بررسی بخش خبر آهن آپ ، نرخ جهانی سنگ آهن سبب افزایش حجم صادرات این کالا شده که این کار به ضرر فولادسازان داخلی تمام می شود و برای ممانعت از این رویداد می بایست صادرات سنگ آهن قدغن شود که آن هم از لحاظ قانونی وضعیت ویژه خود را دارد.
 محمد جعفر صالحی، معاون خرید ذوب آهن اصفهان،گفت: کنون با افزایش قیمت ارز در کشور، صادرکنندگان حاضر می باشند تا عوارض صادراتی را پرداخت کرده و در برابر به درآمدهای ارزی دست یابند تا اینکه سنگ آهن را در داخل کشور به ریال فروخته و به دست مصرف کننده داخلی برسانند، چراکه نرخ جهانی سنگ آهن هم بالا رفته و سبب شده تا جذابیت صادرات سنگ آهن رشد کند و در این حیطه هم کاری نمی‌توان انجام داد و سرانجام این صادرات به زیان فولادسازان داخلی تمام می شود.
 وی اضافه کرد: برای خودداری از این اتفاق می بایست صادرات سنگ آهن غدقن شود که آن هم از نظر قانونی وضعیت مخصوص خود را دارد و تمام صادرات هم با مجوز رسمی صورت می گیرد و بعضی هم  به شکل قاچاق بوده است که در این حیطه سرپرستان بندری می بایست جوابگوی این مسئله باشند که باری که مجوز صادراتی نداشته چگونه بارگیری آن در کشتی صورت و می گیرد و به یک مشکل برای صنعت فولاد کشور تبدیل شده است.
بدیهی است تهیه مواد اولیه به عنوان یکی از احتیاجات مهم و اساسی در صنعت فولاد کشور به حساب  می آید و شرکتی مثل ذوب آهن اصفهان هم این روزها به علت نداشتن مواد اولیه برای تولید خود مجبور است قسمتی از تولید خود را کم کند که این کار هم سبب از میان رفتن فرصتهای شغلی در چرخه صنعت فولاد خواهد شد .
 

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در پنج شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۵۳